De juiste plaats?

DSC01768 (800x600)In de commissie SVR werd het voorstel van wethouder de Prez besproken inzake het uitbreiden regulering parkeren in het Voorhof. Volgens de wethouder was hiervoor groot draagvlak onder de bewoners en ondernemers. Daarnaast blijkt ‘de auto op de juiste plaats’ nu ineens gemeentelijk beleid te zijn. Mooi gevonden.
  
Bijzonder was dat uit de nota op geen enkele wijze bleek dat er sprake zou zijn van draagvlak. De wethouder had draagvlak geconcludeerd op basis van 65 bewoners die hadden gereageerd op een brief (aan 2.700 bewoners) om de website van de gemeente te bezoeken en te reageren. Een beperkt gedeelte van die 65 reacties vonden regulering een goed idee. Daarnaast een informatieavond voor ondernemers. 300 ondernemers waren uitgenodigd en maar 6 ondernemers hadden deze avond bezocht. Hoezo draagvlak? 

De wethouder betoogde vurig dat dé bewoners regulering zelf zouden willen. Onduidelijk bleef om hoeveel bewoners het dan gaat, die regulering zouden willen. 10, 20, 100, 1.000? Ook insprekers van bewonersverenigingen spraken elkaar tegen en zelfs ondernemers hadden nog wel kritiekpunten. 

De heer Kroon (PvdA) en mevrouw Norbruis (Groen Links), bekende tegenstanders van autogebruik, betoogden dat de parkeerdruk in dit gebied heel hoog was. Vooral de heer Kroon, die uiteraard niet kritisch was op de zwakke nota van ‘zijn’ wethouder, vond dat het op zaterdag toch wel heel druk was. Er was volgens hem echt een groot parkeerprobleem. Stadsbelangen erkent dat bij de Aldi zeker een parkeerprobleem is, hoewel boven de brandweerkazerne heel wat parkeerplekken al jarenlang niet worden gebruikt. Ook de parkeerplek voor Blokker aan de Papsouwselaan is zeker druk bezet, maar wanneer en op welk moment je ook in het gebied komt, je kunt de auto altijd kwijt.

Pijnlijk werd duidelijk, dat eigenlijk de echte reden voor regulering parkeren in dit gebied de nieuwe parkeergarage aan de Papsouwselaan was. Deze blijkt onvoldoende bezet te zijn. Dat bij de ondernemer van de parkeergarage duidelijk behoefte bestaat aan regulering parkeren, om zo de parkeergarage vol te krijgen, is niet onlogisch, maar kom dan niet met argumenten dat de bewoners dit graag willen. 

Stadsbelangen is het dan ook eens met het idee van de SP om eerst een enquête onder de bewoners/ondernemers te houden. Als dan blijkt, dat de meerderheid voor regulering is, zal Stadsbelangen het voorstel zeker steunen.  Overigens nam Stadsbelangen deze zaterdag tussen 13.00 en 14.00 uur de proef op de som. Uit de foto’s blijkt, dat er voldoende parkeermogelijkheden zijn en dat de parkeergarage er inderdaad leeg bijstaat. De discussie zal een vervolg krijgen in de raadsvergadering van maart 2012. Eerst maar de wethouder op zijn plaats  en dan de auto. Dat lijkt de juiste volgorde!

1park (130x98) 2parkeer (130x115) 3parkeer (130x98)
Parkeerterrein Hoven Parkeerterrein Hoven achterzijde Hoven
4parkeer (130x98) 5park (130x98) parkeer (130x98)
Zelfs plek bij Blokker Papsouwselaan Lege parkeergarage
     

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Lokale verkiezingen, JA ANDERS!

Algemene Beschouwingen ter gelegenheid van installatie college en coalitieprogramma in de raadsvergadering van 22 april 2010.
Hebben de gemeenteraadsverkiezingen in de huidige vorm nog toekomst? De lokale kiezer wordt immers beïnvloed door landelijke politici. De Tweede Kamer gaat met verkiezingsreces als het gaat om lokale verkiezingen en de landelijke politieke kopstukken gaan het land in om de kiezer met landelijke thema’s over te halen om lokaal te stemmen op hun partij.

Natuurlijk heeft de kiezer altijd gelijk, maar je kunt je afvragen of de Delftse PvdA terecht 5 zetels heeft verloren. Niet dat onze fractie daar rouwig om is, maar heeft het verlies van de PvdA iets te maken met gevoerd lokaal beleid evenals de winst van vijf zetels van D66? Het wordt hoog tijd dat gemeenteraadsverkiezingen in deze vorm kritisch onder de loupe worden genomen.

Spreiding van gemeenteraadsverkiezingen over een jaar, bijvoorbeeld elke maand gemeenteraadsverkiezingen in gemeenten van één provincie, zou een oplossing kunnen zijn. Landelijke politici zullen toch niet het lef hebben om een heel jaar hun werkzaamheden in de Tweede Kamer te verwaarlozen? Lokale gemeenteraadsverkiezingen kunnen dan ook echt weer lokale gemeenteraadsverkiezingen worden.

Stadsbelangen was best teleurgesteld over de verkiezingsuitslag. We kwamen 54 stemmen te kort voor een 3ezetel. De restzetel ging nu naar Groen Links als gevolg van de lijstverbinding met de PvdA. Toch behaalden we aanmerkelijk meer stemmen dan 4 jaar geleden. Een prestatie van formaat en dat zonder enige vorm van landelijke steun. Toch had de gevestigde orde niet het lef om de uitdaging aan te gaan, nu eens een echt lokaal Delftse geluid aan de onderhandelingstafel uit te nodigen. In het coalitieakkoord zijn diverse hoofdlijnen beschreven die vermoedelijk uit ons verkiezingsprogramma zijn overgenomen. We hadden dus kunnen aansluiten. Het zij zo!

Over het proces dat heeft geleid tot de nieuwe coalitie of over de nieuwe coalitie zelf of het coalitieakkoord, kun je van alles vinden. Feit is dat de nieuwe coalitie 24 zetels in de gemeenteraad vertegenwoordigt en dat is een behoorlijke meerderheid. Of de nieuwe wethouders een hechte ploeg zullen vormen moet blijken, maar dat is wel noodzakelijk.

Een college met een verliezend CDA, dat de afgelopen jaren toch forse kritiek heeft geleverd op de PvdA, Groen Links en STIP; een verliezend PvdA die de portefeuille vasthoudt waar het in feite door de kiezer op is afgerekend; met weer een jonge STIP wethouder en D66 nu de grootste partij in onze stad met dank aan Alexander Pechtold.
Delft krijgt het dus niet alleen financieel zwaar de komende jaren, maar ook bestuurlijk is onze inschatting. Dat neemt niet weg dat iedereen een kans verdient en zo zal onze fractie zich ook opstellen. Overigens niets nieuws. Kritisch en constructief zoals u van ons bent gewend.

Wij hebben niet veel tijd gehad om serieus kennis te nemen van het coalitieakkoord. De 2ealinea van de inleiding van het coalitieakkoord is, weliswaar in wat andere bewoording, vrijwel een kopie van de inleiding van ons verkiezingsprogramma. Dat is mooi, dus heeft onze fractie nog wat te goed van de nieuwe coalitie. Het is te vroeg om vanavond uitgebreid op dit akkoord in te gaan. Onduidelijk hoe de 30 miljoen bezuinigingen ingevuld gaan worden evenals de 1 miljoen euro voor nieuw beleid. De vele mooie volzinnen op hoofdlijnen hebben ons nog niet in een opgewonden stemming kunnen brengen. Uiteindelijk gaat het om de uitwerking en uitvoering van deze hoofdlijnen en nog veel meer om het uiteindelijke resultaat voor onze stad. Wij wachten de verdere uitwerking van het coalitieakkoord af in het bestuursprogramma en zullen daar zeker onze bijdrage aan leveren.

De titel van het coalitieakkoord ‘Aan het werk’ is een normale slogan. Niets bijzonders, want elke dag gaan miljoenen mensen aan het werk. Hetzelfde geldt voor gemeenteraden, colleges en medewerkers van ambtelijke organisaties. Dat is nooit anders geweest. Dat neemt niet weg dat wij het nieuwe college wijsheid en sterkte toe te wensen.

Tenslotte nog het volgende. Tijdens de kennismakingsavond met de beoogde nieuwe wethouders noemde de heer Guldemond mij een geduchte tegenstander. Zoals u uit ons betoog vanavond heeft kunnen opmaken en ook uit de wijze waarop Stadsbelangen zich de afgelopen jaren heeft opgesteld, zijn wij van mening dat het besturen van de stad niet alleen de verantwoordelijkheid is van coalitiepartijen, maar zeker ook van oppositiepartijen. Waar mogelijk zullen wij de samenwerking met het college en alle serieuze partijen in deze raad en in de stad blijven zoeken. Ik heb liever dat u ons een medestander noemt, maar wel geducht.

namens de fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman