Post NL…..Werkse!

Vorige week had onze fractie een gesprek met een inwoner van onze stad. Deze persoon (naam bekend bij onze fractie) wilde graag zijn ervaring vertellen over de activiteiten van Werkse (voorheen Combiwerk). Mensen zonder een baan worden via Werkse op weg geholpen naar een nieuwe baan. Dat klinkt heel goed. De website van Werkse ziet er schitterend uit en bestaat alleen maar uit succesverhalen en dito aanpak van allerlei trajecten. Je zou bijna je eigen baan hiervoor opgeven om via Werkse opnieuw herboren aan de slag te gaan. Toch is onze fractie geschrokken hoe het bij Werkse er in de praktijk werkelijk aan toe gaat.
Meer lezen

Schriftelijke vragen WWB

baanDat kan betekenen, dat bedoelde mensen onder het wettelijk minimum loon aan het werk worden gezet. Externe bedrijven, zoals bijvoorbeeld TGP post, profiteren hiervan omdat geen salaris uitbetaald hoeft te worden. Als argument zou gelden, dat men dan gemakkelijker vanuit een dergelijke situatie weer een baan zou kunnen vinden.
Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Betreft: schriftelijke vragen WWB 

Delft, 26 mei 2013

Geacht college,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Wij hebben begrepen dat de gemeente Delft voornemens zou zijn om mensen met een WWB uitkering voor een volle werkweek, gedurende twee jaar, wil inzetten bij activiteiten buiten de deur (Schoonmaak, TGP post, etc.). bij onder andere particuliere bedrijven.

Dat kan betekenen, dat bedoelde mensen onder het wettelijk minimum loon aan het werk worden gezet. Externe bedrijven, zoals bijvoorbeeld TGP post, profiteren hiervan omdat geen salaris uitbetaald hoeft te worden. Als argument zou gelden, dat men dan gemakkelijker vanuit een dergelijke situatie weer een baan zou kunnen vinden.  

Ook Combiwerk zou mensen met een WWB uitkering willen inzetten bij schoonmaakwerkzaamheden. Combiwerk kan op deze manier gebruik maken van zeer goedkope arbeiders (WWB uitkering) terwijl Combiwerk actief op de markt is en feitelijk zo oneerlijke concurrentie pleegt ten opzichte van overige schoonmaakbedrijven.

Onze fractie heeft de volgende vragen.

  1. Is het juist dat mensen met een WWB uitkering gedurende twee jaar worden ingezet bij externe bedrijven en werkzaamheden moeten berichten onder het wettelijk minimum loon?
  2. Indien dit het geval is, wat is hierbij de achterliggende gedachte?
  3. Indien dit niet het geval is, wat is dan het gevoerde beleid met betrekking tot mensen met een WWB uitkering in relatie tot werk?
  4. Wordt hierbij nog onderscheid gemaakt voor mensen zonder en/of met een handicap?
  5. Als vraag 2. met ja wordt beantwoord, vindt u dan, dat er sprake kan zijn van oneerlijke concurrentie? Zo nee, waarom niet?

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
fractie Stadsbelangen Delft

Aad Meuleman