Communicatie aandachtspunt

parkeerStadsbelangen ontving onderstaand emailbericht. De bewoner beklaagt zich over het gebrek aan communicatie in zijn wijk over de rioleringswerkzaamheden. De bewoners werden hier vooraf niet over geïnformeerd. Hierdoor werden parkeerplaatsen tijdelijk opgeheven. Het inwinnen van informatie over de rioleringswerkzaamheden (duur) verloopt moeizaam en terugbelafspraken worden niet nagekomen.

Los van de rioleringswerkzaamheden vindt er ook een noodzakelijk verbouwing plaats bij de Vijverhof. Ook het parkeerterrein dat hoor bij de Vijverhof is voor een jaar afgesloten. Dit werd overigens wel vooraf netjes gecommuniceerd met de bewoners in de betreffende wijk. De bezoekers van de Vijverhof parkeren hun auto nu noodgedwongen in de wijk.

Door alle werkzaamheden kunnen bewoners hun auto niet meer parkeren op de plekken die zij gewend zijn en zoeken naar alternatieven. Dat leidt vervolgens weer tot de nodige bekeuringen. Zeker in een wijk met beperkte mogelijkheden rond de Vijverhof zou je enige coulance tijdens de bouwwerkzaamheden mogen verwachten. Bijvoorbeeld: eerst een waarschuwing.   

Het voorbeeld geeft maar weer eens aan dat de communicatie naar onze inwoners nog steeds kan worden verbeterd. Wij hebben in overleg met de bewoner zijn emailbericht doorgestuurd naar de verantwoordelijke wethouder.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Verzonden: maandag 1 augustus 2011 12:21
Onderwerp: parkeerproblemen buitenhof
Urgentie: Hoog

Geachte heer Meuleman, 

Door middel van deze mail wil ik u onder de aandacht brengen dat wij op dit moment een enorm parkeerprobleem hebben. Ik heb nu diversen malen de gemeente geprobeerd te spreken te krijgen maar het resultaat is nul vandaar deze mail.

Wooncentrum Vijverhof wordt op dit moment verbouwd de bouwfirma heeft de parkeerplaats afgesloten voor 1 jaar dat scheelt ons dertig parkeerplaatsen. (dit is netjes gemeld bij de wijkbewoners) Dat betekent wel dat de bezoekers van de Vijverhof noodgedwongen hun auto in onze straat parkeren. Nu wordt plotseling de straat open gebroken zonder overleg voor het legen van een kabel. Dit zijn weer 12 parkeerplaatsen en ineens wordt de andere parkeerplaats afgesloten. Dat zijn weer 8 parkeerplaatsen en men kan geen antwoord geven hoelang dit gaat duren. 

Als ik naar de gemeente bel, krijg ik als antwoord: ‘u wordt teruggebeld, maar waarschijnelijk kan men daar geen telefoon vinden ????’ 

Wij worden hier steeds kwader om, omdat de afdeling parkeerwacht zijn kans ruikt om hun pot te spekken en rustig bekeuringen gaat uitdelen aan de bewoners die hun auto nood gedwongen fout neerzetten. De bouwvakkers worden overgeslagen. 

Ik hoop dat u op zeer kort termijn hier de juiste actie kan ondernemen.

Bijvoorbaat dank
(naam afzender bekend bij websitebeheerder)  

Rioleringswerkzaamheden Alyd Buserstraat

Aan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, 1 mei 2007   
Betreft : rioleringswerkzaamheden Alyd Buserstraat   

Geacht college,   

De bewoners van de Alyd Buserstraat hebben onlangs een brief ontvangen van  de dienst Wijk en Stadszaken, waarin wordt aangekondigd dat vanaf 1 mei  2007  rioleringswerkzaamheden in hun straat zullen plaatsvinden. Bij deze aankondiging werd niet vermeld hoe veel tijd deze werkzaamheden in beslag zullen nemen en wat dit betekent voor het bewonersparkeren in deze  straat.  Vanaf 1 mei hebben de bewoners ook weer een nieuwe vergunning moeten  aanschaffen, terwijl het er naar uitziet dat men voorlopig niet in de  eigen straat  kan parkeren.   

Graag zouden wij van u willen vernemen hoe lang genoemde werkzaamheden  gaan  duren en wat dit betekent voor het parkeren in deze straat. Daarnaast willen wij weten of de bewoners een restitutie tegemoet kunnen  zien voor de kosten die zij hebben gemaakt vanaf 1 mei voor de nieuwe  parkeervergunning.  Indien u daartoe niet bereid bent, willen wij graag de reden daarvan  weten. Wij adviseren u de bewoners alsnog te informeren over de duur van deze  werkzaamheden, consequenties voor het parkeren en over eventuele  restitutie.   

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.   

Met vriendelijke groeten, 
Namens de fractie Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman