Bezuiniging niet voor college

koffieappMet de fractie van Oort heeft Stadsbelangen tijdens de behandeling van de Kaderbrief een amendement ingediend. Het college dat de mond vol heeft van forse bezuinigingen, waar burgers last van hebben, liet de eigen etage in de Torenhove in december 2010 verbouwen voor € 138.000 euro. Dit zonder de raad hierover vooraf te informeren.  Het college is daartoe verplicht.

De verbouwing is inmiddels afgerond en het geld is uitgegeven, dus kan het ook niet meer  worden teruggehaald. Daarom vinden wij dat de benodigde dekking voor de verbouwing van 
€ 138.000 alsnog gevonden dient te worden in de doelstelling “Bestuurlijke profilering” (eigen potje college) in plaats van de Reserve Centrale Gemeentelijke Huisvesting.

Het college, wethouder Junius, verdedigde deze verbouwing, want het was  noodzakelijk. Door deze verbouwing was de etage van het college representatiever geworden en er was nu een koffiezetapparaat in plaats van een keukentje. Dat bespaarde weer kosten. Hoe kun je het verzinnen.

Wij vinden dat de onnodige uitgave van € 138.000,– euro beter ingezet had kunnen worden om het filiaal van de bibliotheek in het Tanthof open te houden. 

Door het amendement gaven de fracties van Stadsbelangen en van Oort uiting aan het ongenoegen over deze handelswijze van het college. Het amendement werd uiteraard door de coalitie verworpen, want bezuinigen doe je niet in je eigen achtertuin. Goed om te constateren. 

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman