Digitaal versus studentenwoningen

ZWOLLE-STORM-WOONCONTAINERIn het AD van 14 mei 2012 stond een opmerkelijk bericht. Voor de nieuwe student, die nog niet weet wat hij of zij wil studeren, wordt het bij TU Delft mogelijk van elke bachelor opleiding één collegevak online te volgen. Vanuit huis dus. Een mooie ontwikkeling en ook een niet te stoppen ontwikkeling.

Het tijdperk van digitalisering neemt steeds grotere vormen aan. Ook bij overheidsinstanties. Het aanvragen van een paspoort en uitkering kan/moet tegenwoordig al digitaal. Zelfs in de gemeenteraad is men momenteel bezig met voorbereidingen om digitalisering bij de gemeenteraad in de toekomst meer vorm te gaan geven. 

Het is goed dat de TU deze mogelijkheid heeft gerealiseerd en je kunt je afvragen of het (in de toekomst) mogelijk is meerdere vakken online te kunnen gaan volgen. In ieder geval een interessante optie. Kijkend naar het aantal studentenwoningen dat het college de komende jaren wil realiseren, is hier de vraag gerechtvaardigd om voor de toekomst het aantal te bouwen studentenwoningen  te heroverwegen. Wellicht heeft Delft minder studentenwoningen nodig dan gedacht en kan hierdoor meer accent worden gelegd op woningen voor de eigen Delftse inwoner, waaronder vooral starters. 

In het Spoorzonegebied wil het college ‘tijdelijk’ studentenwoningen bouwen. Onder tijdelijk verstaat het college ca. 25 jaar. Dit lijkt niet realistisch gezien de ontwikkelingen op de TU zelf met betrekking tot online studeren. Voorkomen moet worden dat Delft op termijn zichzelf opzadelt met een overschot aan studentenwoningen. Stadsbelangen Delft zal in de raad en commissie extra aandacht vragen voor dit onderwerp.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Glazen huis in 2012 naar Delft?

glazenHet initiatief van Ron Witsenboer (Groen Links) om het Glazen Huis van 3FM Serious Request in 2012 naar Delft te halen is een geweldig idee en ook een mooie kans voor onze stad. Een dergelijk activiteit zet niet alleen Delft op de kaart, maar draagt belangrijker bij aan het goede doel.

Op zaterdag 15 januari 2011 zal om 10.00 uur  in eetcafe Het Konings Huys (Markt 38) het plan van aanpak worden gepresenteerd, uitsluitend voor raads-, commissieleden, om deze geweldige activiteit in 2012 naar Delft te halen. Inmiddels hebben diverse partners in onze stad zich bij dit idee aangesloten. Ook Stadsbelangen steunt van harte dit mooie initiatief!

Fractie Stadsbelangen Delft