Solidarideit Stedenbanden – 52%?

schilderHet college heeft aangekondigd het budget voor de stedenbanden Estelí en Mamelodi met 52% te verminderen. Hiervoor werd tot nu toe 1 euro per inwoner beschikbaar gesteld. Beide Stichtingen hebben tijdens de inspraakavond aangegeven ook een bijdrage te willen leveren aan de noodzakelijke bezuinigingen. Maar een bezuiniging van maar liefst 52% is toch onredelijk fors te noemen en zet de activiteiten van beide Stichtingen onder druk.

Jaarlijks komt er uit Estelí een muurschilder om in Delft bekendheid te geven aan de stedenband die Delft heeft met deze Nicaraguaanse stad. Zo hebben in 2007 de kunstenaars Coralia Garcia Peralta & Jafeth Escalante Morales een muurschildering bij de Freinetschool gemaakt. En zo zullen de bezoekers van parkeergarage Phoenix, bij de entree aan de Oude Delft, ook een dergelijke muurschildering aantreffen met hetzelfde gedachtegoed.

De stedenband Delft-Estelí biedt de mogelijkheid om in of nabij een school in Delft een muurschildering te laten aanbrengen. Dit jaar is gekozen voor basisschool De Regenboog in Tanthof-Oost. De Nicaraguaanse muurschilder Freddy Ulises Naira Aráuz zal één van de buitenmuren van de school opvrolijken met een compositie die in het teken staat van het dagelijkse leven in Nicaragua, kinderen en onderwijs, de Nicaraguaanse natuur en de geschiedenis van het land.

Kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 van De Regenboog hebben ontwerptekeningen gemaakt en het is de taak aan de Nicaraguaanse kunstenaar om gedeeltes uit deze tekeningen samen te brengen in 1 compositie. De kinderen uit groep 7 en 8 zullen p 1 en 2 november 2010 de kunstenaar assisteren bij de uitvoering van deze muurschildering, want op vrijdag 5 november 2010 zal burgemeester Bas Verkerk, samen met de kunstenaar en de kinderen dit fraaie stukje kunst onthullen.

Stadsbelangen vindt het een goede gedachte dat kinderen betrokken worden bij kunst, cultuur en de stedenband die Delft heeft met onze zustersteden. Per slot van rekening geldt ook voor solidariteit: jong geleerd, oud gedaan!

Fractie Stadsbelangen Delft