Cameratoezicht = politiek PvdA spelletje

Hoe doorzichtig politiek kan zijn, bleek afgelopen woensdag tijdens de gemeenteraadsvergadering. Ondanks de  reële positieve resultaten, twijfelden de PvdA en Groen Links, ten onrechte,  aan het nut van cameratoezicht. De VVD wilde wel doorgaan met cameratoezicht en STIP twijfelde. Dus moest er een coalitieoplossing  worden gevonden.

Vorige week maandag vond geheim coalitieoverleg plaats en werd besloten dat STIP de ijzers uit het vuur mocht halen. Dus kwam STIP met een amendement om cameratoezicht bij het station te verlengen met 1 jaar in plaats van 3 jaar.    Uiteraard moest het politieke spel worden gespeeld en vroeg de  PvdA een schorsing aan tijdens de gemeenteraadsvergadering. Zogenaamd om binnen de fractie over het amendement te  overleggen en…uiteraard ging men akkoord met het amendement van STIP conform afspraak in het eerder gehouden geheime  coalitieoverleg.

Stadsbelangen wil best respect opbrengen voor fracties die andere  standpunten innemen. Het is bekend dat de PvdA en Groen Links  niet echt voorstander zijn van cameratoezicht, maar zeg dat dan gewoon. De linkse tactiek is dan om dat niet te doen en vooral op de afkraaktoer te gaan. Daarvoor kan onze fractie op  geen enkele wijze respect opbrengen.

Want cameratoezicht bij het station heeft in de afgelopen jaren wel  degelijk succes opgeleverd en het is stuitend om te constateren dat  deze partijen dat niet willen erkennen. Nog stuitender was het, dat de woordvoerders van Groen Links en STIP nog nooit het systeem met de uitvoering hadden besproken en ook nog nooit achter de schermen dit systeem hadden beoordeeld. STIP had de mond vol van “zorgvuldig”, maar bleek bij deze kwestie zelf niet zo zorgvuldig te hebben geopereerd.  Conclusie is wel dat het dualisme in onze stad nog ver weg is, zolang coalities achter gesloten deuren blijven opereren en daarbij op geen  enkele wijze belangstelling hebben voor de oppositie. Het politieke spel  mag dan wel anders heten, maar in feite blijft het dezelfde aap in een  ander jasje.
Fractie Stadsbelangen-Delft

Station Zuid “onveilige plek”

Stadsbelangen ontving van een inwoner onderstaand bericht. Enige tijd geleden al zag ik bij station Zuid dat er flinke vernielingen waren aan de glazen of kunststoffen daken boven de fietsenstallingen (aan de kant  van Voorhof).  Ook nu na mijn vakantie zag ik dat daaraan niets is gedaan. Dat lokt  alleen maar  meer vandalisme uit. Wellicht kunt u zelf er eens een kijkje gaan nemen. Kennelijk is dit een gebied waar mensen het liefst zo snel mogelijk weg  zijn en als ze weer fijn thuis zijn vergeten om vernielingen daar te melden bij de  gemeente. Nog even los van de vraag of die stallingen onder de gemeente vallen of  niet. Of is  er soms wel iets gemeld?  Mijn vraag is waarom er juist daar ter vandaalpreventie en snel ingrijpen  geen camera’s staan? Het is daar zo’n stil gebied dat gesloop veel te  gemakkelijk is. En een troeperige aanblik is ook voor het gevoel van sociale veiligheid  niet bevorderlijk.  Mij lijkt echter wel dat het plaatsen van camera’s op deze verder vrij  anonieme plek een taak kunnen zijn van de gemeente. Mag ik u verzoeken om een reactie  en ook of  u voor dit idee via uw kanalen aandacht wil vragen?  Vorige week verscheen een persbericht van de gemeente, waarin werd  aangekondigd dat een 11-tal onveilige plekken zullen worden aangepakt. In het bericht werden wel wijken genoemd waar deze plekken zich zouden  bevinden, maar niet om welke onveilige locaties het gaat.  Station Zuid is inderdaad een locatie die daarvoor in aanmerking zou  moeten  komen. Stadsbelangen heeft aan de burgemeester gevraagd of station Zuid  behoort tot de 11 bedoelde plekken en als dat niet het geval is of deze  plek aan de 11 plekken kan worden toegevoegd. Wij wachten het antwoord  van de burgemeester af.  Fractie Stadsbelangen-Delft