De juiste plaats?

DSC01768 (800x600)In de commissie SVR werd het voorstel van wethouder de Prez besproken inzake het uitbreiden regulering parkeren in het Voorhof. Volgens de wethouder was hiervoor groot draagvlak onder de bewoners en ondernemers. Daarnaast blijkt ‘de auto op de juiste plaats’ nu ineens gemeentelijk beleid te zijn. Mooi gevonden.
  
Bijzonder was dat uit de nota op geen enkele wijze bleek dat er sprake zou zijn van draagvlak. De wethouder had draagvlak geconcludeerd op basis van 65 bewoners die hadden gereageerd op een brief (aan 2.700 bewoners) om de website van de gemeente te bezoeken en te reageren. Een beperkt gedeelte van die 65 reacties vonden regulering een goed idee. Daarnaast een informatieavond voor ondernemers. 300 ondernemers waren uitgenodigd en maar 6 ondernemers hadden deze avond bezocht. Hoezo draagvlak? 

De wethouder betoogde vurig dat dé bewoners regulering zelf zouden willen. Onduidelijk bleef om hoeveel bewoners het dan gaat, die regulering zouden willen. 10, 20, 100, 1.000? Ook insprekers van bewonersverenigingen spraken elkaar tegen en zelfs ondernemers hadden nog wel kritiekpunten. 

De heer Kroon (PvdA) en mevrouw Norbruis (Groen Links), bekende tegenstanders van autogebruik, betoogden dat de parkeerdruk in dit gebied heel hoog was. Vooral de heer Kroon, die uiteraard niet kritisch was op de zwakke nota van ‘zijn’ wethouder, vond dat het op zaterdag toch wel heel druk was. Er was volgens hem echt een groot parkeerprobleem. Stadsbelangen erkent dat bij de Aldi zeker een parkeerprobleem is, hoewel boven de brandweerkazerne heel wat parkeerplekken al jarenlang niet worden gebruikt. Ook de parkeerplek voor Blokker aan de Papsouwselaan is zeker druk bezet, maar wanneer en op welk moment je ook in het gebied komt, je kunt de auto altijd kwijt.

Pijnlijk werd duidelijk, dat eigenlijk de echte reden voor regulering parkeren in dit gebied de nieuwe parkeergarage aan de Papsouwselaan was. Deze blijkt onvoldoende bezet te zijn. Dat bij de ondernemer van de parkeergarage duidelijk behoefte bestaat aan regulering parkeren, om zo de parkeergarage vol te krijgen, is niet onlogisch, maar kom dan niet met argumenten dat de bewoners dit graag willen. 

Stadsbelangen is het dan ook eens met het idee van de SP om eerst een enquête onder de bewoners/ondernemers te houden. Als dan blijkt, dat de meerderheid voor regulering is, zal Stadsbelangen het voorstel zeker steunen.  Overigens nam Stadsbelangen deze zaterdag tussen 13.00 en 14.00 uur de proef op de som. Uit de foto’s blijkt, dat er voldoende parkeermogelijkheden zijn en dat de parkeergarage er inderdaad leeg bijstaat. De discussie zal een vervolg krijgen in de raadsvergadering van maart 2012. Eerst maar de wethouder op zijn plaats  en dan de auto. Dat lijkt de juiste volgorde!

1park (130x98) 2parkeer (130x115) 3parkeer (130x98)
Parkeerterrein Hoven Parkeerterrein Hoven achterzijde Hoven
4parkeer (130x98) 5park (130x98) parkeer (130x98)
Zelfs plek bij Blokker Papsouwselaan Lege parkeergarage
     

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman