Ooievaars aan de Wilgenlaan

De sloop van 190 woningen in de Bomenwijk hangt af of bewoners daar bezwaar maken tegen het ruimen van Ooievaarsnesten op de schoorstenen in de Wilgenlaan.

bron Vestia

Delftse ooievaars zijn al begonnen met het maken van nesten. En die mogen volgens artikel 3,1, tweede lid, van de Wet natuurbescherming niet opzettelijk beschadigd, vernield of nesten of rustplaatsen van de ooievaar (Ciconia ciconia) weggenomen worden.

Om de sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden zoals voorgenomen uit te kunnen voeren, dient het nest verwijderd te worden. Met deze activiteit wordt de verbodsbepaling zoals genoemd in artikel 3.1, tweede lid, van de Wnb overtreden.

Tot en met donderdag 21 januari kunnen bewoners bezwaarmaken bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van het zaaknummer 00598888. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

De omgevingsdienst Haaglanden zegt: De bebouwing aan de Wilgenlaan wordt gesloopt en hiermee worden de plateaus, inclusief het gedeeltelijke nest dat is aangetroffen, verwijderd. De nestpaal die is aangebracht blijft aanwezig en kan dienen als tijdelijke voorziening. In de permanente situatie worden minimaal twee nestplatforms terug geplaatst op de daken van de nieuwbouw

De verwijdering van het aangetroffen nest vindt plaats in de periode tussen september en maart, buiten het broedseizoen.

Vandaar dat het zo stil is rond de sloopplannen in de Bomenwijk. Wilgenlaan, Lindelaan en Meidoornalaan. Geen slapende ooievaars wakker maken.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download