Transformatie Schiehal bron Amvest en Kondor Wessels Vastgoed gaan het Kabeldistrict in Delft

Wat gaat er nu procies gebeuren met de 7,8 miljoen van het ministerie van BZK voor het Kabeldistrict in Schieoevers.

Omdat ik een nieuwsgierig persoon ben maar eens de aanvraag van de gemeente Delft opgevraagd vooral wat betreft de financiële onderbouwing.

Helaas. Dit antwoordde wethouder Brandligt: “De onderliggende bedragen en toedeling van budgetten kunnen we niet verstrekken, omdat dit de commerciële positie van de gemeente zou kunnen schaden. Het ministerie kiest er om diezelfde reden ook voor om niet verder uit te weiden in de beschikking”

Zaak om dus goed op te letten. Op de Stip website Wat te doen met 7,8 miljoen? staat: Stip: De financiële bijdrage vanuit het ministerie is belangrijk voor de realisatie van sociale woningbouw, studentenhuisvesting en betaalbare bedrijfsruimte. STIP ziet graag dat het geld voor het realiseren van studentenhuisvesting ten goede komt voor het welzijn van de student.

Er staat niks in onderstaande Rijks Beschikking Woningbouwimpuls 2020 Delft Schieoevers iets over over studentenwoningen of het welzijn van studenten!

Dus Stip probeert ten onrechte nu al dit budget te misbruiken voor hun eigen woonbelangen.

Er is tien jaar de tijd om 2.688 woningen toe te voegen.. Het woningbouwprogramma bestaat uit (ten minste) 1.647 betaalbare woningen. Betaalbare woningen zoals bepaald in artikel 1 van het Besluit Woningbouwimpuls 2020.

betaalbare woning:

  • 1°. sociale huurwoning: huurwoning met een aanvangshuurprijs onder de grens als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van de Wet op de huurtoeslag;
  • 2°. huurwoning voor middenhuur: huurwoning met een aanvangshuurprijs van ten minste het bedrag, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van de Wet op de huurtoeslag, en in 2020 ten hoogste € 1.000, of, indien er voor een geliberaliseerde woning voor middenhuur als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel j, van het Besluit ruimtelijke ordening in de gemeentelijke verordening ten hoogste een aanvangshuurprijs is bepaald die lager is dan € 1.000, ten hoogste dat bedrag. De in de vorige zin bedoelde bovengrens van € 1.000 wordt met ingang van elk kalenderjaar gewijzigd met het percentage waarmee het bedrag, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van de Wet op de huurtoeslag wordt gewijzigd; of
  • 3°. betaalbare koopwoning: koopwoning met een koopprijs van ten hoogste de kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen, bedoeld in de voorwaarden en normen voor de onder auspiciën van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen ontwikkelde Nationale Hypotheek Garantie;

Er staat niks over studentenwoningen in artikel 1 van het Besluit Woningbouwimpuls 2020.

Dus Stip kan de boom in met hun studentenwoningen. Een deel van de €7,8 miljoen is bedoeld voor betaalbare woningen voor starters en mensen met een middeninkomen.

Groep Stoelinga / Hart voor Delft /

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download