Vragen schorsing panellid

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Delft, 1 april 2010

Betreft: schriftelijke vragen inzake het Panel WZW

Geacht college,

Ons bereikte het bericht dat uw college de Vereniging voor Delftenaren met een Functiebeperking heeft geschorst als lid van het Panel WZW. Dit zou te maken hebben met een artikel in het AD van 5 maart 2010.

Graag wil onze fractie geïnformeerd worden over de duur van het schorsingsbesluit en wat dit betekent voor de belangen van de leden van genoemde vereniging. Het komt ons voor dat het college een kritisch geluid van een organisatie, los van de vraag of dat wel of niet terecht is, direct wenst af te straffen of bent u een andere mening toegedaan. Zo ja, welke?

Het kan toch niet zo zijn dat kritiek leidt tot het buitenspel zetten van een lid van genoemd panel?

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens de fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *