bramOp 22 januari 2010 heeft de nieuw opgerichte bewonersorganisatie Wippolder Zuid zich in laten schrijven bij de Kamer van Koophandel in Delft. Deze bewonersorganisatie is door een aantal buurtbewoners uit Wippolder Zuid opgericht omdat ze het zat zijn ‘op het wachten op niets.’ Zij willen voorkomen dat dit de komende vier jaar met het nieuwe college van B&W wederom gebeurd. Voor Wippolder Zuid staan er forse veranderingen te verwachten zoals bijvoorbeeld het plan om het TU gebied af te zetten met slagbomen.

Het woord parkeervergunningen is hierbij al gevallen.  De bewoners en de direct betrokkenen van Wippolder Zuid, die met de gevolgen hiervan te maken krijgen, willen  namens de bewoners hun stem laten horen richting de bestuurders van onze stad. Men vindt dat er wel wordt gesproken over buurtparticipatie maar dan vooral in eigen belang. Wippolder Zuid is van oudsher een echte volkswijk waar het aan een formele bewonersorganisatie ontbrak.

Niet alleen over zaken als parkeren wil de nieuwe belangenvereniging praten, maar ook over alles wat de bewoners uit Wippolder Zuid aangaat. Zowel jong als oud.  De belangenvereniging wil over alles geïnformeerd worden. Met de inspraakprocedure in het achterhoofd over de herstructurering van de Professorenbuurt, vonden de bewoners het hoog tijd worden zelf aan de slag te gaan. Wippolder Zuid ligt hen na aan het hart.

Stadsbelangen Delft vindt het een prima zaak dat deze belangenvereniging is opgericht, waarbij Bram Stoop deze nieuwe belangenvereniging van advies heeft voorzien. Zodra het nieuwe college van B&W in Delft is geïnstalleerd, zal de belangenvereniging een gesprek  met de verantwoordelijk wethouder aanvragen om kennis te maken. Het heeft nu geen  zin om met het college van B&W te gaan praten omdat de meerderheid er over twee maanden niet meer zit, zo verwachten zij. Het lijkt de belangenvereniging juist om, politiek gezien,  met een schone lei te beginnen.

De oprichting van de belangenvereniging is een prima signaal en komt overeen met wat Stadsbelangen Delft in haar verkiezingsprogramma heeft opgenomen als het gaat om betrokkenheid van wijkbewoners in hun eigen buurt.

De fractie en kandidaten van Stadsbelangen Delft feliciteren de nieuwe belangenvereniging van harte met dit mooie initiatief. Op de foto de voorzitter van de belangenvereniging Wippolder Zuid, de heer Theo Laros, tijdens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Fractie Stadsbelangen Delft