woonbronDe bewoners van het Oostblok verkeren al maanden in onzekerheid over de jaarlijkse eindafrekening van de warmtemeters. In mei 2009 werden de meterstanden voor het laatst opgenomen.

Woonbron, die verantwoordelijk is voor het versturen van de afrekening, is er na bijna 9 maanden nog steeds niet in geslaagd de rekeningen naar de bewoners te sturen. Wel hebben de bewoners bericht ontvangen dat er iets mis zou zijn gegaan, maar dat men de rekening binnenkort tegemoet kan zien.

De bewoners willen weten hoe hoog de rekening is en of men bij moet betalen dan wel geld terugkrijgt. In dat laatste geval zou Woonbron de bewoners ook de rente moeten vergoeden van het bedrag dat bijna 9 maanden extra op de rekening van deze corporatie heeft gestaan.

Daarnaast zou de verwarmingsketel (Woonbron heeft gekozen voor blokverwarming) zeer verouderd zijn, wat mogelijk kostenverhogend zou kunnen werken voor de bewoners. Een onwenselijke situatie. Hoewel de politiek niet gaat over het beleid van de woningcorporaties heeft onze fractie en de lijst Stoop wethouder Rensen per e-mail gevraagd zijn invloed bij Woonbron uit te oefenen over deze gang van zaken.

Fractie Stadsbelangen Delft
lijst Stoop