TUwijkIn stevige, wat men noemt, studententaal is op de site van de studentenpartij STIP te lezen dat zij vragen hebben over het voorgenomen besluit om betaald parkeren in te gaan voeren op het TU terrein. De mooie groene campus is nu bijna klaar en zoals voorspeld wil de TU zichzelf nu afschermen met slagbomen en betaald parkeren invoeren. De TU Delft heeft deze week de gemeenteraad verzocht om een aantal straten in de TU-wijk aan het openbaar verkeer te onttrekken. Studenten, medewerkers en bezoekers moeten dan betalen om bij de TU te kunnen parkeren. Bewoners van de Balpol en de Korvezee met een auto zullen een parkeerabonnement moeten kopen. Nu maakt STIP zich ineens wel druk over het invoeren van vergunningparkeren in dat gebied (2011) en de geplande tarieven. Vreemd

Wat hierbij opvalt, is dat de studentenpartij STIP niet reageerde toen er een parkeermeter bij de begraafplaats Jaffa werd neergezet omdat de bezoekers van de TU hier gewoon hun auto neerzetten. Als studentenpartij kom je dus wel op voor de werknemers, bezoekers van de TU en studenten, maar niet voor de bezoekers van de begraafplaats en de inwoners van de omliggende wijken. STIP maakt zich nu al druk over de geplande parkeertarieven, terwijl men toch altijd voor heeft gestemd toen andere wijken op de agenda stonden inzake het vergunningparkeren.

Stadsbelangen heeft de parkeermeter bij de begraafplaats Jaffa in het verleden uitgebreid aan de orde gesteld. Onze nieuwe kandidaat Stoop heeft in het verleden samen met een aantal vrijwilligers 5000 flyers verspreid onder inwoners in de Wippolder. De inwoners van de Wippolder willen niet de dupe worden van de TU-plannen. (lees vergunningparkeren in hun wijk) Toen hoorden we de STIP fractie niet. Nu het allemaal dichtbij komt en het consequenties heeft voor de werknemers, bezoekers en studenten van de TU, moet men wel met een reactie komen. Dat de bewoners van de omliggende wijken de dupe worden, vindt STIP kennelijk minder interessant.

Hoewel STIP in hun artikel aangeeft dat de TU het niet heeft over de impact voor de omliggende wijken, vinden wij dat ze daar wel erg laat op reageren. Hoe serieus moeten we dat nemen? En hoe zit het dan met de parkeermogelijkheden in de avonduren en weekenden als het gaat om Lym & Cultuur? In de media heeft in 2008 al een artikel gestaan dat de gemeente een enquête gaat houden onder de bewoners van de omliggende wijk Wippolder over de invoering van betaald parkeren. Dit was omdat men toen al parkeeroverlast verwachtte als gevolg van de TU plannen. Nu is het zover en doet STIP ineens of men verbaasd is. Herkenbaar gedrag van een collegepartij.

Stadsbelangen zal deze zaak met argusogen blijven volgen en zal de mensen die de afgelopen maanden naar onze partij en de Lijst Stoop hebben gemaild benaderen en hen informeren over de stand van zaken. Voor ons is in ieder geval één ding klip en klaar. Het aanleggen van de mooie groene campus mag niet leiden tot lastenverhoging van de inwoners in de omliggende wijken. Ook niet dat de parkeerdruk in deze wijken toeneemt als gevolg van het TU plan. De TU had eenvoudig weg beter moeten nadenken over de gevolgen voor de omliggende wijken voordat men überhaupt startte met het aanleggen van de mooie groene campus. Wij willen daarom dat de TU rekening houdt met de wijken om de universiteit heen.

Fractie Stadsbelangen Delft