Aan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, 16 juni 2008   
Betreft : terrassenbeleid Beestenmarkt   

Geacht college,   

Graag zou onze fractie antwoord willen hebben op onderstaande vragen.   
1. Hoe is de verdeling van de terrassen onder de aanwezige  horecaondernemers  op de op de Beestenmarkt destijds tot stand gekomen?  2. Zijn de terrasvergunningen persoonsgebonden?  3. Wanneer een horecaondernemer zijn/haar bedrijf beëindigd, wordt de  terrasvergunning die verbonden is aan bedoeld bedrijf dan automatisch gereserveerd voor een nieuwe (toekomstige) eigenaar?  4. Zo ja, op basis waarvan en waaruit blijkt dat? (verordening?) 5. Als vraag 3. met nee wordt beantwoord, kunnen andere  horecaondernemers op de Beestenmarkt dan in aanmerking komen voor het terras dat  vrijkomt?  6. Zo nee, waarom niet en is dat ergens vastgelegd? Als dat het geval  is, dan  zouden wij graag het betreffende document toegestuurd willen hebben.   

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.   

Met vriendelijke groet, 
Namens de fractie Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman