Langs deze weg wil Stadsbelangen de vier architecten complimenteren voor de wijze waarop zij ieder vanuit hun eigen gezichtspunt een ontwerp hebben  gemaakt voor een nieuw te bouwen stadskantoor/stationsgebouw.   

Bij de beoordeling over de ontwerpen heeft Stadsbelangen de volgende  uitgangspunten gehanteerd. * het gebouw moet duidelijk herkenbaar zijn en inpasbaar in de  nieuwe omgeving  * het gebouw moet tenminste over 70 jaar nog steeds een gebouw zijn waar Delft trots op kan zijn (een duurzaam gebouw dus) * het gebouw moet Delftse accenten in zich hebben * het gebouw moet zeker vanaf het gezichtsveld aan de Coenderstraat  een prettige uitstraling hebben 
* het gebouw moet een plek zijn waar reizigers en burgers graag willen  komen   

Stadsbelangen heeft de vier ontwerpen langs deze uitgangspunten gelegd en  is  van mening dat de ontwerpen van Mecanoo Architecten en Dirk Jan Postel  hieraan het meeste voldoen. Je kunt zien dat beide architecten een binding met  Delft  hebben dan wel hebben gehad. Voor het ontwerp van Mecanoo Architecten heeft onze fractie uiteindelijk de meeste voorkeur.  Aansprekend vonden wij de ideeën over de inrichting van de stationshal met  Delftse thema’s zoals Delft Blauw en Delft Kennisstad. (overigens weet je  natuurlijk  niet of Delft kennisstad over 70 jaar nog steeds de Delftse strategie  is). Daarnaast  het inspringende karakter en vooral de flexibele mogelijkheden bij de verdere  uitwerking, het accent dat bij de presentatie werd gelegd op  kostenbeheersing van  dit project en de mogelijkheden om in de stadshal activiteiten te kunnen  organiseren, zoals tentoonstellingen.   

Ook vanuit de Coenderstraat bezien lijkt ons dit ontwerp het meest  aantrekkelijk. Hoewel niet van doorslaggevende betekenis, is het feit dat Mecanoo een  Delftse  architect is, een element dat zeker genoemd mag worden. Dat is ook niet  gek  vanuit de mond van een Delftse lokale partij. Je zou haast zeggen dat met alle zaken die wij hebben genoemd het hele project niet Delftser zou kunnen. 

Stadsbelangen adviseert het college om Mecanoo Architecten aan te wijzen als architect voor het nieuw te bouwen stadskantoor/stationshal.   
Fractie Stadsbelangen-Delft