De belangstelling in de commissievergadering afgelopen donderdag was  groot. De hele gang van zaken rond de Koepoortgarage leeft ontzettend bij de bewoners rond het Koepoortgebied. Niet voor niets had onze  fractie dit onderwerp ter bespreking gevraagd, want het was alweer  een tijd stil geweest rond dit onderwerp.   

Voor Stadsbelangen staat de veiligheid van de bewoners op de eerste,  tweede en derde plaats. Daarnaast moeten bewoners er op kunnen vertrouwen dat geleden schade 100% wordt vergoed en niet alleen tegen de dagwaarde. Bewoners hebben immers niet om deze situatie gevraagd  en moeten daar op geen enkele wijze financieel de dupe van worden.   

De wethouder kondigde aan dat de bouwactiviteiten vanaf juni voortgezet  zullen worden. Stadsbelangen zal deze activiteiten kritisch en nauwgezet  volgen evenals de afwikkeling van schades van bewoners.  Stadsbelangen heeft ook aandacht gevraagd voor de gang van zaken rond  het nieuw te bouwen hotel en vooral de consequenties die dit heeft voor de  toekomstige eigenaar. Straks in maart 2008 geen bedrijf, geen inkomsten en het personeel werkloos. Wethouder Koning wilde publiekelijk geen antwoord  geven. Het lijkt bij dit college mode te worden om in openbaarheid zo min  mogelijk verantwoording af te leggen.   

Het was jammer dat de vergadering even werd verstoord door iemand die  helemaal niet in het Koepoortgebied woont en toevallig het stadhuis was binnen komen lopen. In de war en bewust opgefokt door iemand op de  publieke tribune (zo verklaarde zij later), die haar aanspoorde om vooral  naar de wethouder te lopen tijdens de vergadering en het hekje voor haar  open deed, liep zij de raadzaal binnen.   

In ieder geval weten de bewoners dat alle fracties in de raad de  bezorgdheid van de bewoners delen en de toekomstige ontwikkelingen scherp in de gaten  zullen houden.  Fractie Stadsbelangen-Delft