Op 3 oktober jl. stond het punt studentenhuisvesting in relatie tot verkamering op de agenda. Op zichzelf prima dat het college de verkamering in onze stad wil aanpakken. Het college stelt voor dat te doen voor koopwoningen vanaf € 265.000,00. Dat vindt onze fractie te mager. Het betekent dat bij koopwoningen onder dit bedrag de verkamering gewoon door kan gaan met alle negatieve gevolgen voor bewoners in alle wijken.


Dit onderwerp was natuurlijk vooral een gevoelig puntje voor de studentenpartij STIP. STIP wil het vooral over meerwaarde hebben, die studenten voor Delft hebben. Dat is zeker waar, maar dat betekent niet dat je voorbij moet gaan aan de overlast die verkamering veroorzaakt. Daar moet je het ook over hebben.

Er zijn nu in Delft straten waar meer dan 35% procent verkamerd is aan studenten. Dit komt de leefbaarheid zeker niet ten goede en er zijn ook steeds meer klachten van overlast van deze studentenhuizen. Herkenbaar straatbeeld is hierbij de vele fietsen over de hele breedte van de stoep. Niet voor niets dat er aantal insprekers waren, die hun beklag kwamen doen.

In een aantal wijken van Delft zijn er zelfs straten bij die helemaal verkamerd zijn, zoals in de Wippolder. Kijk naar de Prins Mauritsstraat en de Simonsstraat of het oude pand van bakkerij Verleg aan de Kloosterkade met overlast als resultaat. Daar waar in het verleden gezinnen met kinderen woonden, zijn het nu studentenhuizen. Hoe bedoel je verdringing op de reguliere woningmarkt, want daar worden deze woningen en panden aan onttrokken.

Een aantal politieke partijen erkennen de problemen van het fenomeen verkamering. Het inzetten van een omzettingsvergunning lijkt hiervoor een goed middel om verkamering tegen te gaan, maar het voorstel van het college vinden wij te mager.

Stadsbelangen Delft heeft wederom aangegeven, dat er niets mis is met het beeld dat Delft studentenstad is, maar er zijn wel grenzen als het gaat om verkamering en overlast. De grens is wat onze fractie betreft bereikt. Wij zijn het dan ook zeker niet eens met een aantal fracties, die vinden dat Delft woonruimte voor alle studenten moet realiseren. Er zijn genoeg Delftse jongeren en ouderen, die jaren op een wachtlijst staan voor een woning. Woningen die er niet zijn, omdat die woningen inmiddels verkamerd zijn.

Studenten hebben een eigen verantwoordelijkheid om ook buiten Delft woonruimte te zoeken, want studeren met uitzicht op de campus is natuurlijk flauwekul. De wethouder gaf in zijn betoog aan dat Schiedam en Den Haag mogelijk mooie steden zijn om in te wonen. De trein is een prima verbinding en stopt bijna in de campus.

De studentenpartij STIP geeft altijd dezelfde reactie en vindt dat Stadsbelangen Delft studenten uit Delft weg wil hebben, maar dat is niet zo. STIP-raadsleden die over het algemeen zelf geen Delftenaar zijn en tijdelijk bewoners van Delft zijn, snappen ook niet wat het voor bewoners betekent om zo de wijken achteruit te zien gaan door deze verkamering.

Bijzonder dat het STIP-raadslid ook nog tussen neus en lippen zegt namens hun fractie, dat dat de campus nogal saai is en dat daar meer leven in moet komen.
Stadsbelangen Delft is hier simpel in. De campus is van de TU en als men daar meer leven in wil, regel dat dan met de TU.

Stadsbelangen Delft gaat er dus ook niet vanuit, dat na de forse groei van studenten, wat problemen met zich meebrengt, ook nog een saaie campus een Delfts probleem gaat worden.

Fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop