Verwerkingstarieven van huishoudelijk afval

Avalex heeft bureau KplusV ingeschakeld om een rapport te schrijven over wat de beste keuze is voor verwerking van ons huishoudelijk afval dat door Avalex wordt ingezameld.

In de reactie op de reactie van AfvalVerwerkingRijnmond (AVR) op rapport en brief van bureau KplusV wordt gesteld dat: “dat het duidelijk is dat de route-HVC meer dan een 1 miljoen euro duurder uit kan pakken dan de route-aanbesteden (€7.1m vs. €8.2m)”

Er is grote onenigheid ontstaan tussen aan de ene kant de vrije markt bedrijven (AVR, EEW en Attero) en de publieke Huisvuilcentrale (HVC). GroenLinks wethouder Brandligt steunt de inbesteding van ons huisafval naar HVC.

Wij vinden dat omdat dit grote gerenormeerde marktpartijen zijn die beweren dat er is uitgegaan van onjuiste informatie dit nader onderzocht dient te worden door een buitenstaander.

Wij stellen voor dat er komende maand een second opinion wordt gedaan over de juistheid van de tarieven om tot een objectieve vergelijking van de bedrijven te komen.

Dat zou kunnen door United Quality (www.unitedquality.nl) die een geschikte partij kan zijn omdat ze recent een aanbesteding van Restafval & Grof Huishoudelijk Afval heeft begeleid voor een groep gemeenten in de regio.

Wij willen geen hoge afvalverwerkingstarieven en dus afvalstoffenheffing betalen omdat Avalex als publiek overheidsbedrijf vanzelfsprekend een voorkeur heeft voor HVC eveneens een overheidsbedrijf.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga 

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download