Cornelus Musiusstraat is de ene helft al gesloopt

De sloop van de 68 witte huisjes in het Heilige Land is vertraagd vanwege de Flora en Faunawet. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben ontheffing verleend voor het opzettelijk beschadigen, vernielen of wegnemen van nesten of rustplaatsen van de gierzwaluw en de huismus bij sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden.

En de bezwaarprocedure loopt tot 29 december 2020. Dus voornamelijk de sloopwoningen aan de Doctor Schaepmanstraat zullen nog even blijven staan.

Ik vroeg aan burgemeester Marja van Bijsterveldt om extra alertheid deze jaarwisseling op brandstichtingen bij slooppanden in de stad. Zeker nu er geen klap te beleven valt.

Dat was de verantwoordelijkheid van Woonbron antwoordde Van Bijsterveldt. Er zal 31 december tot 1 januari een fysieke bewaker van Woonbron aanwezig zijn. En alles wat blijft staan krijgt ook camerabewaking. Er is volop toezicht.

Asbest gevonden in huis Doctor Schaepmanstraat.

Vergelijkbaar als twee jaar geleden bij de sloop van de Lidl Griegstraat in de Buitenhof. “We doen wat we kunnen” zegt de burgemeester die zich door de stijgende corona toename in Delft genoodzaakt zag om de Vreugdevuren te verbieden.

Zeldzame archeologische vondsten ontdekt tijdens de sloopwerkzaamheden Odulphusstraat.

Kent u nog meer sloop en vervallen objecten? Meldt dat dan even aan mvbijsterveldt@Delft.nl

Groep Stoelinga / Hart voor Delft / Stadspartij Delft