In de Algemene Commissie van 9 oktober jl. bleek dat voor de motie van Onafhankelijk Delft geen meerderheid in de raad is. Ook al wordt de motie aangepast, dan nog zal de motie niet  worden aangenomen door de meerderheid van de raad.   

Hoewel wethouder Vuijk eerst duidelijkheid wil over wat er met  het gebied en het GGD gebouw moet gebeuren, bekroop onze  fractie toch het gevoel, dat het spel achter de schermen volop wordt gespeeld en het geen verrassing zal zijn als het GGD  gebouw straks in handen van Bacinol komt. Nadat STIP eerst allerlei argumenten aanvoerde waarom Serpo niet in aanmerking zou moeten komen voor het GGD gebouw,  maakte STIP vervolgens direct hun voorkeur duidelijk,  namelijk Bacinol. De PvdA en Groen Links lieten zich heel slim  niet uit over Bacinol, maar men moet niet vreemd opkijken als ook daar straks “de Bacinol-aap” uit de mouw komt.   

In ieder geval blijft onze fractie van mening dat de gemeente zich volop moet inzetten om Serpo voor Delft te behouden.   
Fractie Stadsbelangen-Delft