Schriftelijke vragen volgens artikel 39 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Delft

Geacht college van burgemeester en wethouders

Afgelopen woensdag 3 februari 2021werden wij in een raadsbijeenkomst geïnformeerd over de financiële positie van Delft en het herstelplan van de Begroting 2021-2024.

Er bleek dat op grond van recente financiële ontwikkelingen een veel grotere bezuinigingsopgave nodig is om onder het preventief toezicht van de provincie Z-H uit te komen dan het oorspronkelijke tekort van €6,5 miljoen in de niet-sluitende Begroting.

Het meerjarenbeeld is structureel ingrijpend verslechterd. Ook in het Sociaal Domein is de komende twee jaar een forse negatieve trend te zien bovenop de bezuinigingen in het Actieplan Sociaal Domein.

Ik heb begrepen dat de ambtenaren naarstig op zoek zijn in de 12 programma’s naar incidentele en structurele bezuinigingen c.q. lastenverhogingen. Voor de korte (2021) en tot en met de lange termijn (2024). Er zal wel een kant-en-klaar herstelprogramma aan de gemeenteraad voorgelegd worden maar wij willen zelf uiteraard wat de kiezen kunnen hebben.

In groep A waar ook financieel wethouder Stephan Brandligt vertegenwoordigd was, heb ik gevraagd om een overzicht van alle opgewerkte bezuinigingsvoorstellen. Helaas kreeg ik daar geen toezegging op. Daarom zie ik me genoodzaakt deze schriftelijke vragen te stellen.

Vraag 1 Ik verzoek om per programma een overzicht te ontvangen van alle door de ambtenaren aangedragen specifieke bezuinigingsmogelijkheden en ook eventuele lastenverhogingen. Ook onder vermelding van desbetreffende verantwoordelijk wethouder(s). Daarbij verzoek ik in het programma Sterk en Sociaal van het Sociaal Domein een nadere uitsplitsing te maken in drie groepen. Te weten WMO, Werk &Inkomen en Jeugd.

Er is een voorbereidingskrediet van €15 miljoen gereserveerd in de Programmabegroting 2021-2024 voor de visie ontwikkeling museum het Prinsenhof. Op 6 oktober 2020 is een presentatie geweest met daarin vermeld de minimale variant van €18,6 miljoen (niet zijnde museum) maar als publiek gebouw. De volgende variant als zijnde Prinsenhof wel als museum met basis klimaat is gelijk 29,7 miljoen euro. Voor mijn beeld ben ik op zoek naar de absoluut minimale variant in kosten. De totaal afgeschaalde variant als museum.

Vraag 2 Wat zijn de geschatte kosten van het instandhouden van het huidige museum Prinsenhof zoals het nu is. In feite alleen het noodzakelijke en niet-uitstelbare onderhoud aan het gebouw. Dus ook zonder:

  • verhoging klimaat en isolatie klasse
  • aanpassingen buitenruimte en tuin
  • aanpassing indeling, routing en entree
  • uitbreiding van bruikbare en nieuwe ruimte
  • nieuw ondernemingsplan opstellen
  • modernisering Mandelezaal
  • sloop poortje

Met vriendelijke groeten van,

Groep Stoelinga    en  Stadsbelangen Delft