In de commissie WVB werd gesproken over de plannen van het college om de  uitstraling van het Bastiaanplein te verbeteren. Op zichzelf een goed  initiatief.    Ook de bewoners rondom het plein vinden dat er hoognodig iets moet  gebeuren, maar de plannen van het college brengen risico’s met zich mee van overlast voornamelijk in de avonduren. Het is bekend dat jongeren graag in de  avonduren  plekken opzoeken om bij elkaar te zijn en daardoor vaak voor de  omwonenden,  meestal onbewust, tot overlast zijn voor de omwonenden en dat dit ook kan  leiden  tot een gevoel van onveiligheid.   

De bewoners van het Bastiaanplein hebben hier terecht aandacht voor  gevraagd  en hebben zelfs een compromis, aanmerkelijke verbetering van het plein,  voorgesteld. Maar zoals bleek tijdens de discussie, had het college vooraf al een plan  bedacht, ging men voor de vorm bewoners bij deze plannen betrekken, maar bleef de  uitkomst  aan het eind hetzelfde als aan het begin van het traject.    Stadsbelangen heeft nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de problematiek van de  zogenaamde hangjongeren. De bewoners hebben hier een terecht punt. Dat  leidde vervolgens weer tot een wat overspannen reactie van STIP, want als je  iets over  jongeren zegt, is dat kennelijk tegen hun zere been.   

Natuurlijk weet Stadsbelangen, dat vrijwel de meeste jongeren gelukkig  helemaal niet zorgen voor overlast. Het zijn vaak die kleine groepjes die dat wel  doen en die, terecht of niet terecht, tot grote ergernis leiden bij bewoners. Er is  niets mis mee om dat probleem bij de naam te noemen en daarvoor aandacht  te  vragen. Het zou STIP sieren om dat te erkennen en mee te denken over hoe dit  probleem het beste kan worden opgelost. Dus niet mondje dicht, maar wijdt  open! Fractie Stadsbelangen-Delft