KODe afgelopen jaren nodigt de burgemeester op Koninginnedag  standaard mensen uit die in het verleden tot heden een Koninklijke onderscheiding hebben ontvangen.

In de uitnodigingsbrief lazen wij:  ‘Aan de dames en heren die vanaf 1986 tot en met 2009 via de  Gemeente Delft een Koninklijke onderscheiding hebben gekregen.’ De burgemeester past hierbij wel een heel bijzonder kader toe. Gold in 2006 nog dat de uitnodiging van toepassing was voor burgers  die in de afgelopen 10 jaar een lintje hadden ontvangen, nu worden  mensen uitgenodigd die een onderscheiding hebben ontvangen  vanaf 1986.  Hoe de burgemeester aan het jaar 1986 komt is een raadsel. Waarom  niet vanaf 1985 of 1987 of 1970?

Een Koninklijke onderscheiding krijgt  iemand voor het leven en het is vreemd dat de burgemeester bij zijn  uitnodiging meent onderscheid te moeten maken. Heeft een Koninklijke onderscheiding die voor 1986 werd uitgereikt nu minder betekenis? Onze fractie denkt van niet. Delft en de burgemeester zouden zorgvuldiger moeten omgaan met dergelijke onbegrijpelijke uitnodigingen voor onze  burgers die in het verleden een Koninklijke onderscheiding hebben  ontvangen. Ook die van voor 1986!

Hetzelfde geldt voor ereburgers van onze stad. Zij horen standaard bij dergelijke evenementen te worden betrokken. Of zij nu in 1966 of 1999 of 2009 een onderscheiding  hebben ontvangen, dat maakt niet uit. Het zou de burgemeester sieren als hij het kromme kader van jaartallen  terzijde schuift. Zo ga je niet om met ‘geridderde’ inwoners van onze  stad.   
Fractie Stadsbelangen-Delft