Wat we al tijden vermoedden en voelden, is nu eindelijk uitgesproken door het college. Zonder financiële hulp van andere overheden krijgt Delft het financieel plaatje niet meer rond. Aan de bedelstaf heet dat.

Dat het landelijk of zelfs mondiaal economisch al een paar jaar niet zo best gaat heeft ontegenzeggelijk invloed op de Delftse situatie. Het vorige college zadelde Delft, vlak voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen, nog even met een jaarlijkse bijdrage van 1 miljoen euro aan de kenniseconomie op. Dat geeft te denken. De toenmalige wethouder van financiën wist toen al dat de Delftse portemonnee eigenlijk al leeg was. Dat het vorige en huidige college zich sterk maken voor een nieuwe Sint Sebastiaansbrug in plaats van een relatief goedkope renovatie, getuigt ook niet echt van goed rentmeesterschap. Het huidige college maakt het nog erger. De financiële misère valt niet meer te verbloemen en toch gaan ‘we’ door met bizarre investeringen.

Die nieuwe brug moet er komen, een parkeergarage in het Spoorzonegebied van ruim 30 miljoen gaan we gewoon bouwen en het laatste deel van het Nieuwe Stadskantoor willen ‘we’, koste wat het kost, realiseren. Je mag verwachten dat het college even pas op de plaats maakt, maar nee…gewoon doorgaan alsof Delft een volle portemonnee heeft.

Stadsbelangen Delft pleit al jaren voor renovatie van de Sint Sebastiaansbrug (veel goedkoper),  heeft een voorstel gedaan voor alternatieve parkeeroplossingen in het Spoorzonegebied (besparing zo’n 20 miljoen) en vindt dat het nog af te bouwen deel van het Stadskantoor afgeblazen moet worden (besparing ca. 10 miljoen direct, en miljoenen exploitatie lasten voor de komende jaren).

We zijn benieuwd hoe dit gaat lopen, maar vrezen dat we gezien het gevoerde beleid niet op de sympathie van de provincie hoeven te rekenen. Een traject van verdere versobering van voorzieningen, verhoogde ozb, parkeerbelasting, rioolheffing etc. valt te vrezen.

Het college blijft doof voor onze voorstellen en klopt liever bij de provincie aan voor financiële steun. Zij gaan echter voorbij aan de wetenschap dat de financiële experts van de provincie het in Delft gevoerde beleid zullen evalueren alvorens tot enige steun over te gaan. Wordt vervolgd.

Stadsbelangen Delft
Werner Bremer