Interpellatieverzoek  Hierbij willen de fracties van Leefbaar-Delft, de SP en  Stadsbelangen-Delft  een interpellatie aanvragen over het onderwerp regiotaxi in de  gemeenteraadsvergadering van 25 januari as.   

In de raad willen wij zowel met het college als de Delftse delegatie van gedachten wisselen over het standpunt dat de delegatie namens de Delftse raad moet innemen tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur Haaglanden in februari 2007. Dit naar aanleiding van de memo die werd  uitgereikt in de commissie WIJZO van 9 januari jl.   

Daarnaast willen wij van het college antwoord hebben op de volgende  vragen:    1. De vervoerder heeft de afgelopen maanden extra materiaal ingezet. Graag  willen wij weten in hoeverre zowel het vervoer als de medewerkers voldoen aan de gestelde eisen voor dit vervoer. 2. In hoeverre is de aangeleverde informatie betrouwbaar? Wij ontvangen signalen dat in de extra ingezette vervoersmiddelen geen datasystemen  zijn geïnstalleerd en dat informatie handmatig zou worden bijgehouden. 3. In bedoelde memo staat dat BTR zal worden gestimuleerd om de prestaties  verder te verbeteren door middel van doelmatige boetes. Hoeveel boetes  zijn op dit moment opgelegd en waar gaat dat geld naartoe? 4. Wat zijn de consequenties bij ontbinding van het contract? We hebben  het  hier al eerder over gehad, maar dat bleef bij wat er allemaal “zou  kunnen”. Wij willen graag precies horen wat het college verwacht als het  contract  met BTR zou worden ontbonden.  5. Als het contract wordt gehandhaafd wat gaan BTR en de gemeente doen  aan de imagoschade van BTR? Een flink aantal mensen gebruikt de taxi  helemaal niet meer vanwege de problemen.  Tot zover.   

namens de SP fractie/Lieke van Rossum 
namens de fractie van Leefbaar-Delft/Bram Stoop 
namens de fractie van Stadsbelangen-Delft/Aad Meuleman