Één week na de raadsvergadering staat de keuze voor de inbesteding aan HVC voor ons huisvuil vanavond al weer op de agenda.

Daar had de VVD zelfs een slappe motie ‘Zorgen Inbesteding’ voor ingediend. Iets vragen wat je toch al krijgt. Enkel vandaag donderdag op dit moment van schrijven (10:00) is er nog geen enkele reactie van het Avalex bestuur op alle wensen, bedenkingen en brieven die gesteld zijn. Dus ik kan dit sowieso niet serieus voorbereiden voor vanavond.

Het rapport van KplusV is niet meer up-to-date wat betreft de tarieven. Maak dan een nieuw openbaar rapport. Anders blijft dit dooretteren.

HVC afvalverwerkingstarieven voor fijn restafval is erg hoog met €89/ton. Daar zitten andere afvalverwerkingsbedrijven ver onder. Maar HVC haalt een truc uit.

De gemeente Delft (wij dus) moeten garant staan voor hun schuldenberg. Die is erg hoog. Zeker €750 miljoen. Maar omdat Delft garant staan voor een deel van de schuld zegge-en-schrijven €25 – €30 miljoen krijgen we een korting van omgerekend €11/ton.

Dat is vreemd. Dus we krijgen provisie op de schuldenberg van HVC. Bij de aandelen Eneco kregen we dividend (€2 miljoen/jaar) op de winst. Maar bij HVC is omgekeerd kapitalisme. Een provisie die niet vast is maar meebeweegt met de hoogte van de schuldenberg.

Dus hoe meer schulden HVC aangaat, des te meer provisie krijgen we! Dat is een bedrijfsmodel dat uiteraard leidt tot hogere schulden in de roerige elkaar beconcurrerende huisafvalmarkt.

Maar indien HVC schulden gaat afbouwen dan gaat de provisie omlaag en moet er dus meer voor het verwerken betaald worden.

Dit is een zeer agressieve ongekende bedrijfsmethode om de concurrentie kapot te maken met mega schulden die gedekt worden met de oneindige geldbronnen van de 44 aangesloten gemeenten en 6 waterschappen. Gemeenten kunnen immers niet failliet. Is de vrije concurrentie eenmaal bedongen (AVR, Atteroo en EEW) dan sluipen uiteraard de verwerkingsprijzen omhoog.

Dat GroenLinks en de PvdA volledig vooringenomen achter dit soort oligarchische Staatsbedrijven staan dat is niet verbazend. Maar de Delftse burger is straks de klos met een alsmaar fors stijgende Afvalstoffenheffing.

We hebben wethouder Brandligt ook om een gespecificeerd overzicht verzocht van de schulden van alle de bedrijven die onder HVC vallen. Inclusief de bedragen en de rentevoet.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga