1brandStadsbelangen is bijzonder onaangenaam verrast door een artikel  in de Telegraaf van 18 mei 2008. Hierin verklaart brandweercommandant  Jan Bron oa.: “Wij hadden de TU tijdens een recente controle geadviseerd  om brandcompartimenten in dit gebouw aan te leggen, zodat een brand  zich minder snel verspreid. Dat was niet gebeurd”.  Hoe tegenstrijdig is deze mededeling met het persbericht van het college  van 16 mei jl.

Hierin staat te lezen: ” Het gebouw voldeed aan de  brandeisen”. Het college bedoelde waarschijnlijk aan te geven, dat het gebouw van de  TU aan de brandeisen van destijds voldeed. Maar brandweercommandant  Bron laat duidelijk weten dat het gebouw niet voldeed aan de  brandeisen van deze tijd.    Dat betekent dat men geen instrumenten heeft om eigenaren van  bestaande gebouwen te dwingen te voldoen aan de huidge  brandvoorschriften. Deze gebouwen worden kennelijk alleen beoordeeld aan  de eisen die destijds bij de bouw van het gebouw golden. Een vreemde  situatie.

Maar de berichtgeving van het college in het persbericht van 16 mei jl. is  op z’n minst misleidend van aard dan wel onvolledig. Leefbaar-Delft  heeft inmiddels aangekondigd te overwegen een interpellatiedebat over  deze kwestie aan te vragen. Stadsbelangen zal een dergelijk verzoek  zeker steunen. Hoewel het onderzoeksrapport naar de brand nog niet is gepresenteerd en voorkomen moet worden dat voorbarige conclusies worden getrokken (zonder de feiten te kennen), geeft de inhoudelijke berichtgeving van  het college wel degelijk aanleiding tot een interpellatiedebat.

Naast de berichtgeving van het college zijn antwoorden op vragen over  de bereikbaarheid van de brandweer tijdens de brand en hoe brandveilig  is Delft van belang voor onze stad in haar inwoners. Fractie Stadsbelangen-Delft