In Delft op Zondag, jaargang 15, nummer 37 wordt gemeld, dat  het Vermeercentrum zou balanceren op de rand van de afgrond. In het artikel wordt ook aangegeven, dat de gemeente een  boedelkrediet heeft gegeven. Zowel de directeur van het Vermeercentrum als de bewindvoerder komen hierbij aan het woord. De fractie van Stadsbelangen is bijzonder onaangenaam verrast over deze gang van zaken. Vooral ook over  het besluit van het college om een boedelkrediet te verstrekken.   

Tijdens de discussie over dit onderwerp in de gemeenteraadsvergadering  van
3 november 2005 antwoordde wethouder Vuijk naar aanleiding van onze inbreng:  “Ik heb heel veel lovende woorden, maar ook kritische woorden gehoord. Ik ga in op de woorden van de heer Meuleman, die naast een aantal lovende woorden en de terechte vaststelling dat heel veel deadlines zijn gehaald, opmerkte dat dit het hele bedrag is en dat daar, wat Stadsbelangen  betreft, geen euro bij komt. Ik denk dat dit gedeeld wordt en ik denk dat het goed  is om hier te bevestigen dat het college daar op dezelfde manier in zit.”  Op dat moment was de verwachting dat het Vermeercentrum in april 2006  open zou gaan. Toen plotseling bleek, dat het centrum een jaar later open zou gaan, was dat voor onze fractie aanleiding om op 18 maart 2006  schriftelijke vragen te stellen aan het college. Onze fractie zag toen al  aankomen, dat de verlate opening wel eens op termijn mede als argument  aangevoerd zou kunnen worden om bij de gemeente aan te kloppen voor  meer geld. Het college antwoordde ons op 18 april 2006 onder andere:  “Wij zijn met u eens dat de gemeente eventuele financiële repercussies als gevolg van de vertraging niet voor haar rekening neemt.”   

Door nu, zo begrijpen wij uit het artikel in DoZ, een boedelkrediet te  verstrekken, wijkt het college af van eerder ingenomen standpunten. De gemeenteraad is van dit veranderde standpunt van het college vooraf niet geïnformeerd. Wij  beschouwen dit als een ernstig feit.  Op dit moment zijn oorzaken en de feitelijke situatie ons niet bekend.  Hoewel dat interessant is om te weten, verandert dat niets aan de lijn die onze  fractie  met betrekking tot het Vermeercentrum heeft gevolgd, namelijk geen extra  euro gemeenschapsgeld meer naar het Vermeercentrum. Stadsbelangen voelt  niets voor een financiële molensteen om de nek van de gemeente. Dat neemt  niet weg, dat wij hopen dat vanuit particulier initiatief mogelijkheden worden gevonden  om, indien haalbaar, een vervolg te geven aan het voortbestaan van het Vermeercentrum, maar dan wel zonder gemeenschapsgeld. Wordt vervolgd.  
Fractie Stadsbelangen-Delft