Vergadering op donderdag 28 mei van de gemeenteraad was voor het eerst digitaal.

Bron Delft Actueel

Gasthuislaan

Bedenk een aantal varianten waarin oplossingen worden weergegeven om snel een eind te maken aan de sluiproute in de binnenstad via de Gasthuislaan. Die opdracht aan het college stond in de motie Gasthuislaan die werd ingediend door de Groep Stoelinga, Stadsbelangen Delft en ChristenUnie.

De drie fracties reageerden daarmee op een brief van bewoners over de verkeers- en bouwactiviteitenproblematiek in de Gasthuislaan en omgeving. Sinds de Sebastiaansbrug wordt gerenoveerd hebben zij veel last van sluipverkeer en daar is nu ook bouwverkeer bijgekomen. Groep Stoelinga drong er bij wethouder Martina Huijsmans op aan om uiterlijk eind derde kwartaal van dit jaar met een oplossing te komen.

Diverse andere fracties vonden de motie nu niet nodig. GroenLinks, VVD, Onafhankelijk Delft en D66 wezen erop dat de brug over twee weken weer open gaat. Zij verwachten dat het verkeer dan weer over de brug rijdt en niet via de sluiproute door de binnenstad. Daarnaast werd door een aantal partijen en de wethouder gewezen naar het Mobiliteitsplan 2040.

Wethouder Huijsmans legde uit dat hierin tot 2040 een reeks aan projecten is opgenomen, waaronder de uitbreiding van het autoluwe gebied in de binnenstad.

Daarnaast staat er rioleringswerk in de Gasthuislaan op stapel, waardoor er geen verkeer meer door de straat kan rijden. De komende tijd zal er volgens de wethouder na het opengaan van de Sebastiaansbrug ook nauwlettend naar verkeersstromen worden gekeken en gaat er extra gehandhaafd worden op zwaar vrachtverkeer.

De fracties van CDA en SP steunden de motie, maar een meerderheid van de raad deed dat niet. De motie werd verworpen.