Aan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, 24 maart 2008   
Betreft : negeren advies adviescommissie voor bezwaarschriften  inzake kwestie Brasserie La Vie   

Geacht college,   

Wij vragen uw aandacht voor het volgende. In uw besluitenlijst van
11 maart 2008 heeft u over de kwestie Brasserie  La Vie besloten het advies van de adviescommissie bezwaarschriften  naast u neer te leggen. Overigens valt op dat dit besluit genomen werd  door drie van de zes collegeleden. De overige collegeleden waren niet  aanwezig bij genoemde collegevergadering.   

De adviescommissie voor bezwaarschriften adviseerde u het bezwaar  van de ondernemer gegrond te verklaren. U heeft echter op basis van  het advies van JZ besloten het bezwaar toch ongegrond te verklaren. Graag wil onze fractie worden geïnformeerd over de redenen die geleid  hebben tot uw besluit. Afhankelijk van uw antwoord behouden wij ons  het recht voor deze kwestie te agenderen in de gemeenteraad.  Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.   

Met vriendelijke groet, 
namens de fractie Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman