Aan : De heer mr. drs. G.A.A. Verkerk   
Delft, 29 augustus 2008   
Betreft : uw beantwoording inzake terrassenbeleid Beestenmarkt, 
dd. 02.07.2008,  naar aanleiding van onze schriftelijke vragen,
dd.  16.06.2008   

Geachte heer Verkerk,   

Bij uw beantwoording op onze schriftelijke vragen, waarin u ons ongevraagd uitgebreid  heeft geïnformeerd over uw bevoegdheid in deze kwestie, heeft u als  bijlage ter  onderbouwing van uw beantwoording een terrassenkaart meegestuurd. Graag zouden wij van u vernemen of deze terrassenkaart de juiste versie  is. Wij hebben de indruk dat dit niet het geval is. Als bedoelde  terrassenkaart niet de juiste versie is, dan zouden wij de juiste van toepassing zijnde terrassenkaart  alsnog toegestuurd willen krijgen. Daarnaast willen wij van u weten of u dan blijft  bij uw beantwoording van 2 juli 2008.   

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.   

Met vriendelijke groeten, 
Namens de fractie Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman