Aanvullende vragen naar aanleiding brief evaluatie jaarwisseling 2019-2020

Stadsbelangen Delft en groep Stoelinga hebben de Evaluatie jaarwisseling 2019-2020 gelezen en hebben aantal vragen hierover. Om uitgebreide discussie in commissie te voorkomen hebben we gekozen het op deze manier te doen.

1. Aangegeven wordt dat de hulpdiensten een drukke jaarwisseling achter de rug hebben, en dan vooral de aanloop naar de jaarwisseling toe. Graag zouden we willen weten hoe volgens de gemeente Delft juist in de aanloop naar de jaarwisseling deze druk op de hulpverlening is gekomen we lezen hier niets over?

2. Vooral de aan vuurwerk gerelateerde overlast meldingen bij de politie zijn met 45% gestegen. Dit gebeurde in de maand december wat dus inhoudt dat het hier dus over illegaal vuurwerk moet gaan, lijkt ons. Legaal vuurwerk mag pas laatste 2 dagen van december verkocht worden namelijk. Klopt dat?

3. Tijdens oud en nieuw zelf zijn er 4 aanhoudingen verricht voor illegaal vuurwerk. Houdt dit in, dat de andere overtredingen allemaal in de periode naar oud en nieuw gebeurd zijn toen er formeel nog geen vuurwerk ontstoken mocht worden en ook niet te koop was?

4. Er waren net als vorig jaar drie ambulance ritten die allemaal alcohol gerelateerd waren. Zijn er ook ambulance ritten geweest voor vuurwerkslachtoffers en hoeveel hebben zich dit jaar bij de dokterspost gemeld met vuurwerk gerelateerde verwondingen? Graag een uitsplitsing over de maand naar oud en nieuw toe en tijdens oud en nieuw.

5. De schade in openbare ruimtes is verdubbeld. Wat is de schade welke in de maand voor oud en nieuw is veroorzaakt en wat is de schade welke tijdens oud en nieuw avond zelf is veroorzaakt?

Vooruitblik jaarwisseling 2020-20216.

6. Het doet ons goed te lezen dat de rijksoverheid  aan de aanpak van illegaal vuurwerk gaat werken en ook aan het geweld van geweld tegen hulpverleners. Dat is ook een van de redenen dat we onze eerste vraag hebben gesteld als reactie op evaluatie. Er wordt aangegeven dat ook dit jaar naar komende jaarwisseling met de partners een plan gemaakt wordt om weer tot een beheersbare oud en nieuw te komen. Zijn er zaken die anders zijn dan vorig jaar we hebben namelijk gelezen in media dat oud en nieuw goed verlopen was in Delft namelijk?

7. Over de invulling  van oud en nieuw worden diverse voorbeelden gegeven zoals vuurwerkvrije binnenstad en organiseren van aftel moment of een vuurwerkshow. Dit naar voorbeeld van diverse andere steden.  Dit ondanks dat er geen cijfers zijn  over wat gevolgen van schade en milieu zijn ook niet in positieve zin. Dat brengt ons bij onze slotvraag met korte inleiding.

De gemeente is inmiddels in gesprek over 3 vreugdevuren waar een aanvraag voor evenementen vergunning voor aangevraagd gaat worden of aangevraagd is. De ervaring leert dat juist betrokkenheid vanuit de bevolking vaak garantie is voor het doen slagen van een evenement, je creëert er ook draagkracht voor.

Kan de gemeente met deze initiatiefnemers waarvan 1 een stichting betreft over de toekomst van de viering van oud en nieuw verder praten en is  gemeente hiertoe bereid?

Wij hopen dat de aanvraag goed verloopt maar hopen ook dat er een vervolg op komt in de vorm van niet alleen praten over oud en nieuw maar ook rest van het jaar als het gaat om activiteiten voor jongeren uit de wijken? Is de gemeente daartoe bereid of is dit nu ook de doelstelling?

Bram Stoop, Stadsbelangen Delft

Jan Peter de Wit , Hart voor Delft / Groep Stoelinga