Wethouder Merkx teruggefloten

Alle begin is moeilijk. Zeker voor een, volgens haar eigen partij  STIP, zwaargewicht wethouder. Het allereerste voorstel waarmee Lian Merkx als wethouder naar de Algemene Commissie kwam, moest zij terugnemen. Mede door toedoen van de coalitiepartners VVD en Groen Links.   

Wim Bot moest de wethouder er nog op wijzen dat zij niet zomaar  een collegebesluit kan wijzigen en eigenhandig toezeggingen kan doen. “U moet dit eerst weer bespreken in het college”, aldus Wim Bot.   

Stadsbelangen vindt het terecht dat het voorstel om een  investeringskrediet 
ad € 750.000,– ter beschikking te stellen ten behoeve van het  evenemententerrein werd teruggenomen. De gemeenteraad had in 2004  toestemming gegeven voor € 550.000,– en nog geen twee jaar later  wordt er eventjes € 200.000,– extra gevraagd. De financiering van dit extra bedrag zou mogelijk deels door een subsidie terugverdiend kunnen  worden, maar dit was nog niet zeker.   

Stadsbelangen vindt het onbegrijpelijk dat haar collega wethouders dan wel  haar ambtenaren de wethouder een dergelijk voorstel ter goedkeuring aan de raad laten voorleggen en haar daardoor in feite publiekelijk voor  schut zetten.  Of is hier sprake van een eigenwijze wethouder? Of toch niet echt een collegiaal bestuur? En wat te denken van collegiale coalitiepartners?  Wellicht voor de oppositie een vermakelijke vertoning, maar wel een  slechte start van een wethouder waar twee maanden geleden nog  niemand van had gehoord.   

Bij nieuwkomers hoort het voordeel van de twijfel en onze fractie  zal zich als zodanig ook tegenover deze wethouder opstellen. Maar een volgende miskleun kan de wethouder zich zeker niet  veroorloven. Wij zullen haar kritisch blijven volgen. Fractie Stadsbelangen-Delft