Nog veel te doen!

moskee 016De Marokkaanse Sociale Culturele vereniging Delft organiseerde op 25 februari 2010 een verkiezingsdebat, vooral bedoeld met en voor jongeren. Dit debat vond plaats in de Moskee aan de Vulcanisweg.  Het werd een levendige discussie waar helaas  niet veel  jongeren op af waren gekomen.

Bram Stoop nam namens Stadsbelangen deel aan het debat en bracht duidelijk de standpunten van Stadsbelangen voor het voetlicht. Ook in deze discussie dreigde het onderwerp ‘probleem jongeren’ de overhand te krijgen, terwijl er heel veel jongeren zijn die op een positieve  manier participeren in onze samenleving. Toch ondervinden ook de jongeren  problemen op het gebied van onderwijs, het vinden van werk en ook bij het integreren in onze samenleving.

De jongeren die er waren gaven aan zich thuis te voelen in onze stad, maar hebben wel het gevoel dat zij op hun nek worden gezeten door de politie als zij zich bijvoorbeeld begeven in het gebied rond de Chopinlaan. Gesproken werd over onderwijs, integratie en inburgering en of je 65-plussers van niet Nederlandse afkomst nu nog zou moeten verplichten om de Nederlandse taal te leren dan wel  mee te doen aan een inburgeringcursus.     

Duidelijk werd dat de jongeren graag willen meedenken met de lokale politiek. Het is dan ook niet voor niets dat Stadsbelangen al jaren pleit voor het instellen van een jongerenraad als gesprekspartner van de politiek. Ook nu weer een belangrijk punt in ons verkiezingsprogramma.

Het verhaal  is voor Stadsbelangen in feite simpel. Iedereen van welke afkomst of etniciteit wordt door Stadsbelangen geaccepteerd. Alleen als het gaat om gedrag trekken wij een duidelijke grens. Dat je ontspanning zoekt in eigen kring is prima, maar verwacht mag worden dat je ook buiten deze eigen kring meedoet in de Delftse samenleving. Jong en oud!

Het was goed om deze discussie met elkaar te hebben en je zou wensen dat dergelijke debatten niet alleen in verkiezingstijd worden georganiseerd.

Bram Stoop/Aad Meuleman
Stadsbelangen Delft