Bereikbaarheid binnenstad nog meer onder druk

Met de voorkeur van het college de Sint Sebastiaansbrug voor 14 maanden  volledig af te sluiten voor alle verkeer, komt de bereikbaarheid van de  binnenstad nog meer onder druk te staan. Naast de slechte bereikbaarheid  via de Koepoortbrug en de negatieve consequenties die dat heeft voor de  ondernemers op de Nieuwe Langendijk en Binnenstad Noord, kan het  voornemen van het college ernstige gevolgen hebben voor de ondernemers en bewoners van de hele binnenstad.   

Hoewel de reconstructiewerkzaamheden aan de Sint Sebastiaansbrug  noodzakelijk  zijn in verband met de aanleg van tramlijn 19 wil Stadsbelangen niet  zondermeer  akkoord gaan met de voorkeur van het college.    Stadsbelangen wil dat een dergelijk besluit pas wordt genomen, nadat alle  consequenties van de huidige en toekomstige bouwprojecten, die tijdens de  bouw een bedreiging vormen voor de bereikbaarheid van de binnenstad, in  beeld  zijn gebracht. Hierbij moeten alle mogelijke oplossingen worden bedacht om  de bereikbaarheid voor alle verkeer zo optimaal mogelijk te houden.    Hierbij zou ook gedacht kunnen worden aan het tijdelijk opheffen van  autoluwgebieden en zeker geen verdere uitvoering van fase 4.   

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag ging de meerderheid van  de raad akkoord met het voorstel van wethouder Merkx om € 110.000,–  beschikbaar te stellen voor een impuls voor de binnenstad. Hiervan zouden  vooral de ondernemers van het Noordelijk winkelgebied en de Nieuwe  Langendijk  profiteren.   

Met het voornemen van het college om de Sint Sebastiaansbrug volledig af  te  sluiten een sprookje. Zeker als je bedenkt dat het grootste gedeelte van  dit  budget wordt besteed aan “onzinnige praatgroepen”. De eventuele volledige afsluiting van de Sint Sebastiaansbrug moet dus in  een veel  breder verband worden beoordeeld. In de commissie WVB van 13 maart as.  zal dit onderwerp worden besproken. Fractie Stadsbelangen-Delft