Groen Links vindt Verordening overbodig

In zijn weblog schrijft Wim Bot dat het initiatiefvoorstel van Stadsbelangen  inzake de verordening actieve informatieplicht een schoolvoorbeeld is van overbodige regelgeving. Hij meent dat van het college mag worden  verwacht, dat het over een goede politieke antenne beschikt.   

Even verder in zijn verhaal geeft Wim Bot aan, dat hij het wel eens is met  Stadsbelangen dat in de Delftse praktijk het college wel eens een steek  laat  vallen. Bij de inleiding van ons voorstel hebben wij vijf voorbeelden genoemd  van dergelijke steken die het college heeft laten vallen in de afgelopen periode.  Onnodige discussies en energie ging erverloren en dat had voorkomen  kunnen  worden als het college gewoon het werk richting raad goed had gedaan.   

Wim Bot heeft helemaal gelijk als hij stelt dat Stadsbelangen altijd tegen  overbodige regelgeving is geweest. Dat waren wij en dat zijn wij nog steeds.  Vooral als het gaat om onnodige regelgeving waar burgers, instanties en  ondernemers last van hebben. Dat is met ons initiatiefvoorstel niet het geval.  Alleen het college kan daar last van hebben en de raad alleen maar  voordeel.  Over dualisme gesproken.   

Juist het gedrag van het college in de afgelopen periode heeft geleid tot ons  initiatiefvoorstel. Het zou inderdaad niet nodig moeten zijn. Het beleid van Wim Bot  “we zeggen er wat van en gaan vervolgens over tot de orde van de dag  alsof er  niets is gebeurd”, is niet echt een garantie dat het college in de  toekomst blijk zal  geven te beschikken over die politieke antenne.   

Overigens laat het geheugen Wim Bot ook wel eens in de steek. De motie van  Stadsbelangen is nooit in stemming gebracht bij de Algemene Beschouwingen  en  is dus ook niet verworpen. Het initiatiefvoorstel actieve  informatieplicht zal in de commissie Bestuur en Werk van januari 2008 worden behandeld.  Fractie Stadsbelangen-Delft