Vragen WK voetbal

Gisteren ontvingen wij onderstaand bericht van de bestuursassistent van burgemeester Verkerk. Dit naar aanleiding van onze aanvullende gemakkelijke vragen over de onnodig genomen maatregelen in onze  stad in het kader van het WK voetbal.   

Geachte heer Meulenman,   

Namens de burgemeester wil ik u het volgende berichten.  Uw vragen inzake de maatregelen WK 2006 worden als schriftelijke vragen beantwoord. Deze vragen worden daarom via de normale  procedure afgehandeld. Dit betekent dat ze worden geagendeerd  voor het college van B&W.  Uw vragen kunnen daarom niet in twee dagen worden beantwoord.   

Met vriendelijke groet, 
bestuurassistent van burgemeester Verkerk   

Nog afgezien van het feit dat de naam van Meuleman verkeerd wordt  geschreven, vinden wij dit toch een vreemde gang van zaken. Werden eerdere vragen van ons over dit onderwerp door de burgemeester gekwalificeerd als zeer gemakkelijke vragen, waardoor deze binnen twee  dagen konden worden beantwoord, nu vindt Verkerk de aanvullende vragen kennelijk ingewikkelder en wordt de formele procedure gevolgd. Het college  mag er zes weken over doen om vragen van partijen te beantwoorden.   

Stadsbelangen wil de burgemeester nog eens herinneren aan zijn eigen  toezegging in de raad van 1 juni jl. Hij zei toen (citaat):  “De VOORZITTER: Dat lijkt mij een helder voorstel. Intussen voeg ik  daaraan  toe dat ik in mijn twee termijnen het nodige heb gezegd om in uw richting  te bewegen, waardoor ik na de eerste wedstrijd zeker naar het buiten  plaatsen van TV-schermen zal kijken. Dat betekent dat er toch ruimte is om te  kijken  naar uw punt. Ik wil dat met nadruk nogmaals naar voren brengen en dan  proberen wij de zaken op die manier op te lossen.”(einde citaat)   

Het lijkt onze fractie dat de burgemeester zijn toezegging moet nakomen. We zullen helaas moeten afwachten, maar wij verwachten nu wel zeer snel  antwoord van hem.   

Fractie Stadsbelangen-Delft   
ps Inmiddels is de tweede wedstrijd van Oranje al gespeeld