Evenemententerrein te commercieel voor amateurs

Het evenemententerrein Lijm & Cultuur aan de Rotterdamseweg  was destijds vooral bedoeld om de amateurverenigingen een plek te bieden voor repetities en optredens. Daarmee een antwoord  gevend op het ruimtegebrek in Delft voor amateur-gezelschappen.   

Met veel tam tam, toeters en bellen werd het terrein vorig jaar officieel in gebruik genomen.Vanuit de amateur verenigingswereld komen sinds die tijd steeds meer signalen over de hoge kosten die in rekening worden gebracht als men gebruik van het terrein wil maken.   

Vorige week werd op het Bastiaanplein een mini taptoe gehouden als aankondiging van de Taptoe Delft 2008. Oorspronkelijk was de  gedachte deze mini taptoe, met diverse amateur-korpsen, op het evenemententerrein te houden om daarmee uit te proberen of het  terrein geschikt zou zijn voor dergelijke evenementen. De hoge huurprijs die men in rekening wilde brengen, weerhield de organisatie deze mini taptoe op het terreinvan Lijm & Cultuur te  organiseren. Dus week men uit naar het Sebastiaanplein. Geen hoge  kosten en vrij toegang voor het publiek.   

Er moet snel iets veranderen aan het beleid van het evenemententerrein ten opzichte van amateur-gezelschappen, anders dreigt Lijm & Cultuur  een echt “amateur debacle” te worden. Fractie Stadsbelangen-Delft