Hoog draaitolgehalte PvdA fractie tijdens interpellatie

Stadsbelangen heeft in een interpellatie tijdens de  gemeenteraadsvergadering  van 1 juni jl. de maatregelen die de burgemeester heeft genomen met het  oog op de wedstrijden van het Nederlands elftal ter discussie gesteld.   

Tijdens het debat kreeg onze fractie in eerste termijn steun van een groot  deel van de raad, vooral waar het ging om het verbod om op TV schermen  in de openlucht naar de wedstrijden van het Nederlands elftal te mogen  kijken. De heer de Prez van de PvdA verwees naar de mogelijkheden die  in Amsterdam wel zijn toegestaan. Hierop heeft onze fractie de ingediende motie aangepast. Tot onze  verbazing bleek de PvdA in de tweede termijn als een draaitol 180 graden  te zijn gedraaid. Hoe betrouwbaar is de grootste fractie in de Delftse  raad?    Helaas staakte de stemmen zodat de motie opnieuw in de raad van  29 juni as. geagendeerd zou moeten worden. Omdat het WK voetbal  dan al bijna voorbij is, heeft onze fractie aangeven dat het dan geen  zin meer heef de motie weer opnieuw te agenderen.   

Al eerder heeft onze fractie vraagtekens gezet bij de Vrijheid die de  VVD nastreeft. Ook deze partij kiest liever voor betutteling van onze  inwoners. Stadsbelangen heeft toch een ander beeld bij het woord  “vrijheid”. Onderstaand de inbreng van onze fractie. Interpellatie maatregelen openbare orde tijden WK voetbal.

Voorzitter, ondanks uw brief van 31 mei jl. naar aanleiding van ons  interpellatieverzoek van 30 mei jl. vindt onze fractie het toch noodzakelijk om dit debat vanavond  met u  en de raad te voeren. Overigens leek ons een interpellatie het juiste instrument, omdat wij  niet hadden voorzien dat u binnen een dag snel en adequaat onze vragen zou  beantwoorden. Normaliter heeft het college 6 weken de tijd om schriftelijke vragen van  fracties  te beantwoorden en deze tijd gebruikt het college vaak ook. De  beantwoording van schriftelijke vragen kan dus wel degelijk sneller. Wellicht kunt u uw  collega’s  in het college nog eens aansporen om zich uw snelheid op dit punt aan te  meten. De aangekondigde maatregelen komen onze fractie zeer betuttelend voor. Dat staat  toch haaks op een college dat een progressieve uitstraling wenst na te streven. U geeft ook aan, dat er geen ordeverstoringen worden verwacht of dat  daarvoor  aanwijzingen zouden zijn, maar dat wel grote concentraties van publiek  worden  verwacht, zeker op de Beestenmarkt. Nou is dat laatste niet uniek, want de  grote concentratie van publiek op de Beestenmarkt is er bij mooi weer  altijd al.  Dat is niets nieuws. Wij zien dan ook geen enkele reden om bijvoorbeeld een maatregel te  treffen dat  een uur voor een wedstrijd van het Nederlands elftal de Beestenmarkt en  de Burgwal voor verkeer moet worden afgesloten. (we hebben het nota bene over TV  uitzendingen en geen risicowedstrijden die in onze stad worden gespeeld)  Dat gaat onze fractie veel te ver. Ook daar waar het gaat om het gebruik maken van  grote  schermen in de openbare ruimte. We hebben het hier over een evenement waar heel veel inwoners  (wereldwijd miljoenen mensen) veel plezier aan beleven, een evenement dat  mensen  ook bindt en over het algemeen zorgt voor een gezellige “oranje” sfeer  met zeker ook een stuk spontaniteit. Dat moet je niet bij voorbaat onder de noemer  pro-actief beleid met betuttelende maatregelen willen beperken. Zeker als  daar  geen aanleiding voor is. We begrijpen best dat het vervelend is voor de Mooi Weer Spelen dat de  eerste  wedstrijd van het Nederlands elftal samenvalt met hun activiteiten. Maar  ook  hiervoor geldt dat de aangekondigde maatregelen ons overdreven voorkomen. Daarbij  komt nog dat doorgaans bij wedstrijden van het Nederlands elftal, zeker  als daarbij  een WK etiket hoort, mensen normaliter thuis voor de TV zitten en het op  straat  tijdens de wedstrijd zeer rustig is. Het zou wel eens voor de Mooi Weer  Spelen  een voordeel kunnen zijn als er in de binnenstad buiten mogelijkheden  worden  gecreëerd om naar voetbal te kunnen kijken.   

De organisatie van de Mooi Weer Spelen heeft inmiddels ook bekend gemaakt  dat zij niet om dit beleid hebben gevraagd en het juist prachtig zouden vinden als  zoveel mogelijk mensen in oranje outfit naar de stad komen. Men heeft daar  creatief op ingespeeld. In ieder geval vragen wij u in een motie de genomen maatregelen te  heroverwegen,  waarbij u, wat ons betreft, na evaluatie van elke wedstrijd alsnog kan  bepalen of  het noodzakelijk is aanvullende maatregelen te nemen in het kader van de  openbare veiligheid. Hierbij verwijzen wij naar Amsterdam waar wel wordt  toegestaan dat inwoners op schermen in de buitenlucht de wedstrijden kunnen volgen.   

Fractie Stadsbelangen-Delft