SP voelt zich op de teentjes getrapt

In de AD Haagsche Courant “Delft Dichtbij” reageert SP raadslid Taebi  boos op de reactie van Aad Meuleman naar aanleiding van de uitslag van  de verkiezingen.    In zijn reactie heeft Meuleman gewezen op het feit dat de uitslag van  de verkiezingen en daarmee de winst van de PvdA en de SP vooral een  afrekening van de kiezer is geweest op het landelijke beleid en de  partijen die  daarvoor verantwoordelijk zijn en niet zo zeer een vertaling van wat de  kiezer  van de Delftse politieke partijen heeft gevonden.

Dat is niet alleen de  mening  van Meuleman, maar een beeld dat vrijwel alle partijen hebben van de  uitslag  van de gemeenteraadsverkiezingen.  Als voorbeeld heeft Meuleman gewezen op de zeer beperkte bijdrage van  de Delftse SP in de afgelopen vier jaar zowel in de gemeenteraad als in  de diverse commissies. Natuurlijk was Taebi door omstandigheden een tijdje  afwezig en natuurlijk valt het niet mee om als eenling het raadswerk te  moeten doen. Maar iedere partij heeft de mogelijkheid drie commissieleden/ niet raadsleden in te zetten en dat heeft de SP ook niet gedaan. Wat dat  betreft hebben zowel de ChristenUnie/SGP en D66 als eenlingpartijen hun  commissiewerk niet verwaarloosd.   

Taebi kan toch moeilijk volhouden dat de beperkte bijdrage van de SP in  de afgelopen vier jaar van de SP fractie in Delft heeft bijgedragen tot  de zetelwinst? Stadsbelangen is nagegaan hoe vaak Taebi namens de SP  aanwezig was in de commissie Werk Zorg en Onderwijs. De commissie waar  het sociale beleid van onze stad wordt bepaald. Bij uitstek een commissie  waarbij de SP aanwezig zou moeten zijn.   Dat leverde het volgende beeld op: 

2002 : 1 vergadering aanwezig  2003 : 4 vergaderingen aanwezig  2004 : 4 vergaderingen aanwezig  2005 : 1 vergadering aanwezig  2006 : geen vergadering bezocht.  

Het overzicht spreekt voor zich en onderbouwt ook de analyse van Meuleman.  Stadsbelangen gunt de SP de winst en heeft de SP ook gelukgewenst met de  verkiezingsuitslag. De kiezer heeft immers altijd gelijk. Wij gaan ervan  uit dat  Taebi een bedankbrief stuurt naar Jan Marijnissen met daarop  de tekst: “Bedankt Jan”.   

Fractie Stadsbelangen-Delft