Dit jaar nog geen Boeken-, Papier- en Kunstmarkt Delft?

Afgelopen donderdag, 28 juni, kreeg Winkeliersvereniging De Klis tijdens een  overleg tussen binnenstadsondernemers en gemeente een bericht van  wethouder Vuijk (Economische Zaken) over de op te zetten Boeken-, Papier-  en Kunstmarkt Delft.   

Het probleem waar de gemeente zich voor gesteld ziet, is of de op te zetten  markt wel of niet commercieel is. Winkeliersvereniging de Klis heeft  duidelijk  aangegeven dat deze markt niet commercieel is, hoewel iedereen die er staat  natuurlijk wel hoopt iets van zijn of haar tweedehands boeken of  zelfgemaakte  kunst te kunnen verkopen. De organisatie van de markt gaat echter  nadrukkelijk  uit van een niet-commercieel karakter. De markt kan een extra promotie voor Delft  betekenen en zeker voor het Noordelijk winkelgebied.   

Het college wil hier nu in september verder over praten. Dit jaar dus geen  vervanging voor de bloemenmarkt, die er altijd in dit gebied is geweest, en dus  ook een gemiste kans voor het college om dit jaar al het Noordelijke  winkelgebied  de broodnodige injectie te geven.   

De Noordelijke binnenstad van Delft heeft nodig nieuwe impulsen nodig en  de Boeken-, Papier–, en Kunstmarkt zou hieraan een mooie bijdrage kunnen leveren. Het  college  mist hier de boot. Natuurlijk moet er antwoord komen op de vraag of er  sprake is van een commercieel dan wel niet commercieel karakter van deze markt. Maar het  antwoord op deze vraag duurt te lang. Stadsbelangen zal in de commissie  EMCR  van 3 juli 2007 pleiten voor een tijdelijke oplossing voor dit jaar,  zodat meer tijd  uitgetrokken kan worden voor een definitieve oplossing.   

Het college mag het Noordelijk winkelgebied niet langer in de kou laten  staan.    Fractie Stadsbelangen-Delft