Hart voor Delft heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en
wethouders over het inzetten van afgepakt crimineel vermogen voor maatschappelijke
doeleinden. Dit naar aanleiding van een nieuwsbericht, waarin wordt aangekondigd dat een
leerwerkplek in Schiedam gefinancierd wordt met crimineel geld.

Schiedam
Hart voor Delft is van mening dat het belangrijk is om crimineel geld terug te laten vloeien
naar de maatschappij en op een positieve wijze in te zetten om criminaliteit te bestrijden en
de leefbaarheid in wijken te verbeteren. Wij willen daarom weten hoe het college
tegenover het project in Schiedam staat en of er mogelijkheden zijn om dit project in
samenwerking met het Rijk ook in Delft in te zetten.

Delftse samenleving
Daarnaast vraagt Hart voor Delft of er vanuit de gemeente Delft al een lobby gestart is om
aanspraak te maken op vervolgprojecten rondom dit thema en of het college specifieke
locaties of projecten in beeld heeft, waarbij deze middelen op een passende wijze tot hun
recht kunnen komen.
Hart voor Delft kijkt uit naar de antwoorden van het college en hoopt dat er snel stappen
worden gezet om crimineel geld op een positieve wijze in te zetten voor de Delftse
samenleving.

Zie hieronder de schriftelijke vraagen aan het College van B&W:

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Hart voor Delft
Daan Stellingwerf
Commissielid Economie, Financien en Bestuur.