Inzet 2010-2014

smartcocreatie (800x512)In de afgelopen raadsperiode heeft de fractie niet stilgezeten. Goede plannen hebben wij gesteund, maar daar waar nodig hebben wij ons kritisch opgesteld. Onderstaand een selectie van de vele activiteiten, waarmee de fractie zich in de gemeenteraad heeft bezig gehouden in de afgelopen raadsperiode.

 

 

 

1. In de afgelopen jaren heeft de fractie het initiatief genomen om in gesprek te gaan met de diverse buurt- en belangenverenigingen in onze stad. Informatie ophalen vanuit de werkvloer.
2. Stadsbelangen Delft heeft zich mede sterk gemaakt voor het openstellen van de Stadsgevangenis ‘Het Steen’. Inmiddels een succesvolle bezienswaardigheid. Zowel voor onze inwoners als toeristen.
3. Voortdurend aandacht gevraagd voor de verkeersonveilige situaties in onze stad. Het college stelde fietscomfort boven verkeersveiligheid. Een onbegrijpelijke situatie.
4. Aandacht gevraagd voor het jongerenwerk in de diverse wijken.
5. Sterk gemaakt voor bezuinigingen op de bouw van het Nieuwe Stadskantoor. Uiteindelijk leidde dat tot de beslissing een verdieping minder te bouwen. Desondanks heeft Stadsbelangen Delft tegen het Nieuwe Stadskantoor gestemd.
6. Stadsbelangen Delft heeft voor onze ouderen aandacht gevraagd voor het strooibeleid tijdens gladheid bij verpleeg- en verzorgingshuizen en met succes.
7. Accenten gelegd op het belangrijke werk dat vrijwilligers in onze stad op allerlei terreinen doen.
8. Ingezet om de bezuinigingen op het onderhoud in onze stad terug te draaien.
9. Ingezet om de bibliotheek in het Tanthof te handhaven.
10. In 2011 heeft Stadsbelangen Delft aandacht gevraagd voor de medische herkeuringen met betrekking tot de invalide parkeerkaart. Hier lijkt, mogelijk als gevolg van nieuwe wetgeving, een soort willekeur te zijn ontstaan, waardoor mensen hun invalide parkeerkaart kwijtraken. En dat terwijl hun medische situatie niet is veranderd en in sommige situaties aanwijsbaar was verslechterd.
11. De bezuinigingen op het buurt- en wijkwerk, waardoor ouderen ineens hun plek voor wekelijkse activiteiten en ontmoetingen kwijt waren, zoals bijvoorbeeld in de Wippolder (de Wipmolen) en de bibliotheek in het Tanthof.
12. Stadsbelangen Delft was voorstander van het referendum over het Nieuwe Stadskantoor. Enkele inwoners hadden een referendum aangevraagd. Bijzonder was om het te constateren, dat partijen, die al jarenlang met hun mond belijden voorstander te zijn van het instrument referendum, nu tegen stemden omdat het hen niet uitkwam.
13. Stadsbelangen Delft was tegen de extreme verhogingen van de parkeertarieven, omdat wij van mening zijn dat je bezuinigt door minder uit te geven en niet de kosten voor inwoners te verhogen. 14. Via een motie heeft Stadsbelangen Delft ervoor gezorgd dat studievergoeding voor ex wethouders niet meer zomaar kan worden vergoed. In toekomstige situatie zal voortaan eerst de gemeenteraad hierover een uitspraak moeten doen.
15. Stadsbelangen Delft nam het initiatief en heeft voortdurend aandacht gevraagd voor de overlast die bewoners ondervinden van piepende trams.
16. Stadsbelangen Delft vindt de gang van zaken rond de Sint Sebastiaansbrug onverteerbaar. Nog steeds is niet bekend welke bereikbaarheidsmaatregelen worden genomen en vooral ook geen duidelijke dan wel acceptabele argumentatie, waarom werkzaamheden rond deze brug een jaar in beslagnemen en het centrum van onze stad via die brug niet meer bereikbaar is.
17. Probleemjongeren, die echt hun leven willen verbeteren en nooit kansen hebben gekregen, verdienen een tweede kans. Het succesvolle project van de Stichting Trix, dat landelijke bekendheid heeft gekregen, kan ook in Delft een bijdrage leveren om jongeren weer op het goede spoor te krijgen.
18. Dankzij het initiatief van Stadsbelangen Delft zijn er oplossingen gerealiseerd voor speelplekken die het college wilde opheffen in verband met bezuinigingen.
19. Stadsbelangen Delft heeft zich ingezet voor het initiatief van bewoners van de Jacob Gilleshof voor realisatie van een jeu de boulesbaan in hun wijk en met succes.
20. Stadsbelangen Delft heeft bijeenkomsten bezocht voor ouderen. In alle wijken zijn ouderen actief. Vooral zuinig zijn op deze fantastische groep mensen die zich inzetten voor hun wijk.
21. Dergelijke initiatieven zijn belangrijk in een wijk. Er wordt ook met andere wijken overlegd en men weet dus veel van elkaar. Men kan wel zeggen: ‘de maatschappij is aan het vergrijzen’, maar ouderen zijn en blijven onmisbaar voor een leefbare stad. Stadsbelangen Delft maakt graag gebruik van de kennis van juist deze doelgroep. Zij kennen onze wijken als geen ander en hebben er vaak al een groot deel van hun leven doorgebracht.
22. Ook voor kleine ondernemers heeft Stadsbelangen Delft zich ingezet. Kleine ondernemers in wijken zijn een belangrijk communicatiemiddel en een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners.
23. Stadsbelangen Delft heeft zich sterk gemaakt voor het weren van de touringcars uit de binnenstad.
24. Stadsbelangen Delft heeft gerealiseerd dat inwoners van onze stad bij de gemeentelijke balie worden gewezen op het belang van orgaandonatie.
25. Stadsbelangen Delft heeft aandacht gevraagd voor mogelijke bezuinigingen op het zogenaamde kamer tot kamer vervoer. Mensen die in een isolement leven worden wekelijks vervoerd naar de dagbesteding, zodat zij in contact komen met anderen en niet thuis in isolement blijven.
26. Stadsbelangen Delft heeft onder bewoners rond het Spoorzonegebied een enquête gehouden met betrekking tot het onderwerp nadeelcompensatie.
27. Ingezet om schuldhulpverlening preventief en effectief in te richten.
28. Stadsbelangen Delft heeft in de commissievergaderingen meerdere malen aangegeven, dat als gevolg van bezuinigingen best kritisch gekeken kan en ook moet worden naar noodzakelijke huishoudelijke hulp.
29. Aandacht gevraagd voor de hoge parkeertarieven bij Reinier de Graaf Gasthuis.
30. Ingezet voor behoud van werkgelegenheid en de toekomst van het DelftseTransportbedrijf van der Lee.
31. Bestrijding blauwalg in de Delftse Hout.
32. Effectiviteit Ondernemersfonds aan de orde gesteld.
33. Aanzet gegeven voor het inzetten van beginspraak.
34. Door middel van een raadsbreed aanvaardde motie aandacht gevraagd voor een betere voorbereiding op grootschalige incidenten en rampen in Delft.

Fractie Stadsbelangen Delft