Verplaatsen Bloemenmarkt niet verstandig

Op dinsdag 5 september as. wordt in de commissie EMCR het voorstel  besproken om al dan niet in te gaan op de nadrukkelijke wens van de  bloemenhandelaren  om de bloemenmarkt te verplaatsen van de Hippolytusbuurt naar de  Brabantse Turfmarkt.

De afgelopen jaren is het bezoekersaantal en daarmee ook de omzet voor veel  ondernemers in het noordelijk winkelgebied van de binnenstad behoorlijk  teruggelopen.  Het door de gemeente ingezette autoluwbeleid in de afgelopen jaren heeft  hieraan zeker een negatieve bijdrage geleverd. Daarnaast heeft de gemeente te  weinig  inspanningen geleverd om dit gebied economisch interessant te houden.

Ook door het verdwijnen van het postkantoor op de Hippolytusbuurt is dit  gebied voor veel bezoekers minder aantrekkelijk geworden. Maar er zijn ook nog  meer  oorzaken te bedenken. Tegenwoordig kan men overal bloemen kopen. In de supermarkt, bij de benzinepomp en niet te vergeten de grote intratuinen.    Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de bloemenhandelaren van de  Hippolytusbuurt weg willen en liever naar een plek willen verhuizen waar  in  ieder geval meer bezoekers komen en waar zij mogelijk meer omzet kunnen  halen.

Toch heeft Stadsbelangen twijfels of het wel verstandig is om akkoord te gaan met de wens van de bloemenhandelaren. Met het verdwijnen van de  bloemenmarkt op de Hippolytusbuurt zou niet alleen een echte Delftse traditie worden doorbroken, maar zou dit ook wel eens de nekslag kunnen  betekenen voor het noordelijk winkelgebied.

Stadsbelangen zou graag zien dat de verantwoordelijke wethouder met een pakket van maatregelen komt om het noordelijk winkelgebied weer  aantrekkelijker te maken. Hierbij zou je kunnen denken aan financiële  maatregelen ten gunste van de bloemenhandelaren. Ook zou de discussie over de wekelijkse donderdag markt bij deze discussie betrokken  kunnen worden.    Hoewel Stadsbelangen in principe geen voorstander is om de wekelijkse  markt te verplaatsen, zou een denkrichting kunnen zijn om verplaatsing van de wekelijks markt naar het noordelijk winkelgebied te overwegen. Daarmee zou dit gedeelte van de stad weer aantrekkelijker kunnen worden voor bezoekers en hoeven horeca ondernemers op de markt niet elke week  hun terras af te breken en een dag later weer op te bouwen.

Deze denkrichting zal zeker de nodige “emotionele” discussies oproepen. Voorop staat in ieder geval de belangen van het noordelijk winkelgebied en zeker ook de belangen van de bloemenhandelaren. Niets doen is zeker niet  de oplossing. Stadsbelangen is benieuwd naar de discussie in de commissie en vooral ook welke bereidheid het college heeft om van het noordelijke winkelgebied weer een echt Delfts winkelgebied te maken. Fractie Stadsbelangen-Delft

Dit jaar nog geen Boeken-, Papier- en Kunstmarkt Delft?

Afgelopen donderdag, 28 juni, kreeg Winkeliersvereniging De Klis tijdens een  overleg tussen binnenstadsondernemers en gemeente een bericht van  wethouder Vuijk (Economische Zaken) over de op te zetten Boeken-, Papier-  en Kunstmarkt Delft.   

Het probleem waar de gemeente zich voor gesteld ziet, is of de op te zetten  markt wel of niet commercieel is. Winkeliersvereniging de Klis heeft  duidelijk  aangegeven dat deze markt niet commercieel is, hoewel iedereen die er staat  natuurlijk wel hoopt iets van zijn of haar tweedehands boeken of  zelfgemaakte  kunst te kunnen verkopen. De organisatie van de markt gaat echter  nadrukkelijk  uit van een niet-commercieel karakter. De markt kan een extra promotie voor Delft  betekenen en zeker voor het Noordelijk winkelgebied.   

Het college wil hier nu in september verder over praten. Dit jaar dus geen  vervanging voor de bloemenmarkt, die er altijd in dit gebied is geweest, en dus  ook een gemiste kans voor het college om dit jaar al het Noordelijke  winkelgebied  de broodnodige injectie te geven.   

De Noordelijke binnenstad van Delft heeft nodig nieuwe impulsen nodig en  de Boeken-, Papier–, en Kunstmarkt zou hieraan een mooie bijdrage kunnen leveren. Het  college  mist hier de boot. Natuurlijk moet er antwoord komen op de vraag of er  sprake is van een commercieel dan wel niet commercieel karakter van deze markt. Maar het  antwoord op deze vraag duurt te lang. Stadsbelangen zal in de commissie  EMCR  van 3 juli 2007 pleiten voor een tijdelijke oplossing voor dit jaar,  zodat meer tijd  uitgetrokken kan worden voor een definitieve oplossing.   

Het college mag het Noordelijk winkelgebied niet langer in de kou laten  staan.    Fractie Stadsbelangen-Delft

College negeert mening bewoners

De uitstraling van het Bastiaanplein moet worden verbeterd en aantrekkelijker  worden. Het winkelend publiek moet langer verblijven op het plein. Om dit te  realiseren stelt het college onder andere voor om op het plein drie  boomeilanden  te plaatsen.   

Hoewel het plein best aantrekkelijker kan worden gemaakt, is het plein altijd  bedoeld geweest als winkelgebied en niet als verblijfsgebied. Juist ook om vanaf  dit punt bezoekers ertoe te verleiden verder de binnenstad in te gaan en zelfs het Noordelijk winkelgebied te bezoeken via de “zogenaamde” rode loper.  Door de voorgestelde maatregelen lijkt nu het tegenovergestelde te worden  bereikt. Uit de ons toegezonden informatie blijkt, dat de meningen van de bewoners door het college worden genegeerd. Op zichzelf zijn de bewoners niet tegen het aantrekkelijker maken van het plein, maar zij vrezen vooral in de avonduren, dat de drie boomeilanden een hangplek gaan worden. Dat zal  weer leiden tot overlast en onveiligheid. De bewoners hebben een compromis voorgesteld, maar ook het compromis werd naar de prullenbak verwezen.   

Stadsbelangen vindt de zorgen van de bewoners terecht. Het kan niet zo zijn dat het college de serieuze mening van bewoners zomaar terzijde schuift. In de commissievergadering van WVB van 14 juni as. zal onze fractie er bij  het college op aandringen tegemoet te komen aan de wensen van de  bewoners.   
Fractie Stadsbelangen-Delft