Stadsbelangen Delft op weg

brainstormNog 8 maanden te gaan en dan zullen de gemeenteraadsverkiezingen 2014 worden gehouden. Het zullen bijzondere verkiezingen worden. Niet alleen vanwege het huidige landelijke politieke klimaat, maar zeker ook vanwege de huidige economische situatie. De landelijke politiek zal als vanouds weer invloed hebben op de keuze van de kiezer bij deze gemeenteraadsverkiezingen en dat zou wel eens tot onverwachte verrassingen kunnen leiden. Zeker is ook dat geen enkele politieke partij of nieuwkomer de kiezer mooie beloften kan voorspiegelen gezien de financiële situatie in ons land.

Ook niet in Delft. We zullen met elkaar de uitdagingen moeten aangaan en antwoorden moeten vinden in het belang van onze stad. Naast de forse bezuinigingen, die het college de afgelopen jaren terecht heeft moeten doorvoeren, is er de komende jaren nog een extra opgave te realiseren van nog eens ruim 40 miljoen euro. Dat betekent voor elke politieke partij keuzes maken. Wat wil je verbeteren/uitbreiden, wat wil je houden, wat kan minder en waarmee stoppen we. Geen gemakkelijke keuze, maar wel een noodzakelijke! 

Inmiddels is onze partij al enige tijd bezig met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Afgelopen week zijn wij weer bij elkaar geweest om in een brainstormsessie de reeds ontvangen signalen vanuit de stad te bespreken. Vooral ook om na te denken over de toekomst van onze stad en hoe Stadsbelangen Delft kritisch, maar vooral een constructieve bijdrage kan blijven leveren aan de uitdagende opgave waar Delft voor staat. Met alleen maar negatieve kritiek leveren komt onze stad niet vooruit.

In een open en positieve sfeer hebben wij de eerste signalen vanuit de stad verzameld, die de komende maanden verder zullen worden uitgewerkt. Wij roepen de stad op ideeën en wensen aan ons kenbaar te blijven maken. Wilt u meepraten, meedenken of meewerken? Dan verwelkomen wij u graag.

Politieke Groepering Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

“de democratische dictatuur”

Nadat deze week de coalitiepartijen van PvdA, Groen Links, de VVD en  STIP op “democratische” wijze de oppositiepartijen in de raad het spreken onmogelijk maakten, rijst toch de vraag of hier nu sprake was van democratie of dictatuur.   

Vandaag verweet Femke Halsema van Groen Links , je prikt daar zo door  heen, premier Balkenende dat hij weer terug wilde naar de tijd van de slavernij. Vraag aan Femke Halsema: “Is slavernij niet hetzelfde als  iemand verbieden om te mogen spreken?” Wim Bot zei in de raad geen behoefte te hebben aan de discussie over  de architectenkeuze. Natuurlijk mag Groen Links die mening hebben, maar het kan toch niet zo zijn dat gekozen volksvertegenwoordigers onder de vlag van de democratie niet hun mening kenbaar mogen maken.  De gemeenteraadsvergadering is daarvoor bij uitstek het podium.   

De PvdA en Groen Links willen zo graag in een nieuw kabinet plaats nemen. Dat gaat wat worden straks als deze partijen anderen gaan verbieden het woord te voeren in de Tweede Kamer.  Ook van de VVD viel het zwaar tegen dat zij afgelopen week met de  coalitie meestemden. De “V” van vrijheid moeten we kennelijk niet al te  letterlijk nemen. STIP blijft trouw achter de andere partijen aanlopen  zonder zich af te vragen wat zij aan het doen zijn.   

Het is te hopen dat de coalitiepartijen nog eens goed kijken naar het  woord democratie en vooral naar de betekenis van vrijheid van spreken.  Het zou wel verstandig zijn om dat te doen, want niemand in onze stad  zit te wachten op politieke partijen die anderen gedwongen hun wil op wensen te leggen. Misschien moeten ze nog maar eens contact opnemen  met Femke Halsema. Zij legt het hen wel uit. (hoop ik)  Aad Meuleman