Communicatie kan beter

WatertorenRegelmatig wordt in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor goede communicatie naar bewoners toe en regelmatig wordt er beterschap beloofd. Desondanks kom je steeds weer situaties tegen waarbij de communicatie niet goed is verlopen of zelfs helemaal niet heeft plaats gevonden.

Zomaar een voorbeeld vanuit de praktijk. In het kader van het Spoorzoneproject worden er werkzaamheden verricht in de buurt van en rond de Watertoren. De Watertoren werd destijds buiten het risicogebied van de Spoorzone gehouden. 

Plotseling verschijnen er containers op het eigen terrein van de Watertoren. Geen enkele aankondiging vooraf richting eigenaar, die wekelijks klanten over de vloer heeft.  Een vreemde gang van zaken. Het geeft maar weer eens aan dat er terecht continu aandacht wordt gevraagd voor het onderwerp communicatie. Er valt op dat gebied richting inwoners nog veel te verbeteren. 

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Watertoren wint prijs 2010

WatertorenHet bestuur van de Nederlandse Watertoren Stichting heeft de Watertorenprijs 2010 toegekend aan de Delftse Watertoren in het Kalverbos. Hiermee brengt het bestuur tot uiting dat de eigenaren van de Watertoren erin geslaagd zijn om de Watertoren in de afgelopen jaren een schitterende herbestemming te geven.

Het bestuur hanteerde de volgende vier criteria bij hun beoordeling. De kwaliteit van de herbestemming, het respecteren van de bestaande kwaliteiten, een toegevoegde kwaliteit die berust op de combinatie van oud en nieuw en de functionaliteit van de herbestemming. Hiermee werd bezien of er sprake was van een passende huisvesting voor de nieuwe functie in het herbestemde bouwwerk en de duurzaamheid van deze herbestemming. 

Het bestuur was van oordeel dat de Watertoren op alle criteria hoog scoorde. Een geweldige waardering voor dit mooie rijksmonument in onze stad. Zeker een bezoek waard. De politieke groepering Stadsbelangen Delft feliciteert de Watertoren met deze terechte Watertorenprijs 2010. 

Stadsbelangen Delft 

Historisch monument Watertoren weer in gebruik

Op 14 januari 2008 is de Watertoren weer in gebruik genomen. Het  historische monument is op een geweldige wijze omgetoverd tot een  ruimte waarin elementen als ontspanning, gezondheid, inspiratie, verdieping en ontmoeting volledig tot hun recht komen.   

De initiatiefnemers Anne-Marie Wegh en Werner Bremer hebben vanaf 
31 augustus 2005 hard gewerkt om de Watertoren nieuw leven in te blazen en zijn daar op een bijzondere wijze in geslaagd.   

Stadsbelangen heeft destijds ervoor gepleit om deze initiatiefnemers de kans te geven hun plannen in de Watertoren te kunnen realiseren en het resultaat mag er zijn. Een aanwinst voor onze stad.   

Menige inwoners en bezoekers van onze stad kunnen naast genoemde elementen nu ook boven op de Watertoren genieten van het prachtige uitzicht over onze stad. Het is goed dat dit historische monument weer  in gebruik is.   
Fractie Stadsbelangen-Delft