Verwarring bij Waterschapsverkiezing 2008

Aan de waterschapsverkiezingen 2008 doet een belangengroepering  mee onder de naam Stadsbelangen Delfland. Op 29 augustus 2008  heeft de politieke groepering Stadsbelangen-Delft per email de voorzitter van het stembureau, Dijkgraaf Van Haersma Buma, het volgende  laten weten: Vanmorgen werd ik geattendeerd op het feit dat een partij genaamd Stadsbelangen Delfland zich heeft aangemeld voor de  Waterschapsverkiezing 2008. Ik wil u er op wijzen dat in Delft sinds 1985 de politieke vereniging Stadsbelangen-Delft actief is en sinds  1986 is vertegenwoordigd in de Delftse gemeenteraad. Onze partij  heeft geen enkele binding met Stadsbelangen Delfland en wij vragen ons af of deze partij onder deze naam aan bedoelde verkiezingen mee  mag doen. De naam Stadsbelangen-Delfland kan leiden tot verwarring  bij de kiezers. Voor zover ik heb begrepen werd de naam Trots op Delfland  door de verkiezingscommissie niet geaccepteerd. Graag zien wij uw  reactie tegemoet. 
Met vriendelijke groeten,  Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman   

Op 2 oktober jl. heeft de Dijkgraaf ons mondeling gemeld, dat men geen reden ziet de naam Stadsbelangen Delfland niet toe te staan. Men ziet niet  in dat deze naam tot verwarring zou kunnen leiden bij de kiezer. Uitdrukkelijk  hebben wij aangegeven, dat de naam van de partij wel degelijk kan leiden tot verwarring bij de Delftse kiezer. Fractievoorzitter Aad Meuleman werd  in augustus jl. benaderd met de vraag of hij voorzitter was van de partij  Stadsbelangen Delfland.   

De verkiezingscommissie van de Waterschapsverkiezing 2008 had hier  attent op moeten zijn. Een blunder van deze commissie! Kennelijk heeft men deze omissie over het hoofd gezien en is men nu  te laat hier nog iets aan te (willen) doen. Het advies van de Dijkgraaf: “maak maar een berichtje op jullie website  voor de Delftse kiezer”. Bij dezen! De politieke groepering Stadsbelangen-Delft heeft geen enkele  binding met de belangengroepering Stadsbelangen Delfland. Een stem op Stadsbelangen-Delfland heeft dus niets te maken met onze  groepering. Overigens is het aan de Stadsbelangen-Delft kiezers zelf  om te bepalen hun stem al dan niet op Stadsbelangen-Delfland  uit te brengen. Stadsbelangen-Delft