Slechts twee minuten

vlag-halfstokSlechts twee minuten, honderd twintig seconden. Een ogenblijk stil staan. Natuurlijk nooit genoeg om die mensen te herdenken die hun vrijheid gaven in ruil voor onze vrijheid.

Politieke groepering
Stadsbelangen Delft

Digitale bezoekerskaart discutabel

digitaal (450x130)Met de nota parkeerbeleid wil het college de digitale bezoekerskaart invoeren in plaats van de huidige bezoekerskaart. Bewoners met een parkeervergunning mogen maximaal 400 uur per jaar gebruik maken van deze digitale bezoekerskaart. Zodra het bezoek is gearriveerd, moet de bewoner het kenteken van zijn of haar bezoeker digitaal dan wel telefonisch (extra kosten voor de bewoner) aanmelden bij de gemeente. Daar vindt direct registratie plaats en als het bezoek weer weggaat, moet de inwoner zijn bezoek afmelden. Dat moet iemand niet vergeten, want dan loopt de ‘urenmeter’ door. 

Stadsbelangen Delft heeft problemen met de invoering van de digitale bezoekerskaart. In de eerste plaats omdat de gemeente nu wil bepalen hoeveel uur bezoek per jaar een inwoner mag ontvangen. Het voelt als een broodbon, waarvoor mensen in de rij moeten staan. Bij inlevering van een bon, kun je maar één brood krijgen. Dit nog los van de vraag op basis waarvan het aantal uren van 400 is bedacht. Het raakt hier bovendien de vrijheid van mensen.  

Een andere vraag is hoe het zit met de privacy wetgeving. Immers een inwoner levert straks bij de gemeente, met het doorgeven van het kenteken van zijn bezoeker, indirect feitelijk aan wie hem komt bezoeken, op welke dag en hoe laat. Wij kunnen ons niet voorstellen dat de fracties, die tegen bijvoorbeeld cameratoezicht zijn in het kader van privacy, hier zomaar aan voorbij gaan.

Stadsbelangen Delft heeft hier naar gevraagd tijdens de commissievergadering SVR en volgens de wethouder zit het wel goed met de privacy wetgeving in relatie tot de digitale bezoekerskaart. Stadsbelangen Delft heeft twijfels en wil voor de raadsvergadering van april 2013 hierover duidelijkheid hebben. 

Vooralsnog vindt Stadsbelangen Delft de invoering van de digitale bezoekerskaart geen goed idee en zal, als zaken niet worden aangepast of duidelijkheid wordt verkregen, hiermee ook niet akkoord gaan. 

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Val ‘gedoogkabinet’ te verwachten

GedogenDat Wilders de stekker uit het gedoogkabinet trok was te verwachten. De gedoogconstructie was aan het begin al gedoemd te mislukken. Een land kan niet worden bestuurd door een coalitie met een flinterdun ‘coalitie-draadje’, waarbij de VVD en het CDA ook nog eens, flirtend op de achterbank van een auto met de SGP (slechts twee zetels,) een krappe meerderheid voor hun plannen wilden bewerkstelligen. 

Het moet de kiezer inmiddels toch duidelijk zijn, dat een partij als de PVV schadelijk is voor de toekomst van ons land. De PVV wil wel wat te zeggen hebben in ons land, maar geen enkele verantwoordelijkheid nemen. Laffe politiek dus. Alleen maar roepen, waarmee je het oneens bent, maar tegelijkertijd niet willen aangeven hoe het dan wel moet en daar ook verantwoordelijkheid voor willen dragen. 

Bovendien vallen PVV politici onderling over elkaar heen om als ‘zelfstandig’ ondernemertje zogenaamd de belangen van de kiezer (lees eigen portemonnee) te vertegenwoordigen. Wilders, die bij geen TV programma met anderen de discussie wil aangaan, maar veilig twitterend zonder tegenspraak de ene na de andere belediging uitkraamt onder de vlag van vrijheid van meningsuiting. Herkenbare populistische politiek.

Maar ook het interne gerommel binnen het CDA, ik noem het ‘draaitolpolitiek’ omwille van de macht, is nog steeds opvallend. Het maakt deze partij op dit moment niet tot een betrouwbare partner. 

Ondertussen zijn de financiële problemen waar ons land mee te maken heeft nog steeds niet opgelost. De dames en heren van de landelijke politiek, die zich graag met gemeenteraadsverkiezingen wensen te bemoeien, slagen er niet eens in om afdoende maatregelen te nemen voor de toekomst van ons land en dat is slecht.

Onder andere de PvdA vindt het geen probleem om het begrotingstekort voor 2013 hoger te laten zijn dan 3%, terwijl Nederland in Europa de afgelopen jaren andere landen constant op hun vingers heeft getikt, omdat de 3% werd overschreden. Door het plan van de PvdA zou Nederland zich niet alleen ongeloofwaardig maken in Europa, maar zullen de schulden in 2013 nog verder oplopen, waardoor weer extra bezuinigingen opgelegd zullen moeten worden ten koste van de portemonnee van de burger. 

Toch kan ik mij wel vinden in de oproep van de fractievoorzitter van het CDA Van Haersma Buma aan alle partijen om voor de begroting 2013 over de eigen schaduw heen te kijken. Even geen partij pet op, maar de Nederlandse pet in belang van ons land. Daar hebben onze inwoners recht op. 

Aad Meuleman

“de democratische dictatuur”

Nadat deze week de coalitiepartijen van PvdA, Groen Links, de VVD en  STIP op “democratische” wijze de oppositiepartijen in de raad het spreken onmogelijk maakten, rijst toch de vraag of hier nu sprake was van democratie of dictatuur.   

Vandaag verweet Femke Halsema van Groen Links , je prikt daar zo door  heen, premier Balkenende dat hij weer terug wilde naar de tijd van de slavernij. Vraag aan Femke Halsema: “Is slavernij niet hetzelfde als  iemand verbieden om te mogen spreken?” Wim Bot zei in de raad geen behoefte te hebben aan de discussie over  de architectenkeuze. Natuurlijk mag Groen Links die mening hebben, maar het kan toch niet zo zijn dat gekozen volksvertegenwoordigers onder de vlag van de democratie niet hun mening kenbaar mogen maken.  De gemeenteraadsvergadering is daarvoor bij uitstek het podium.   

De PvdA en Groen Links willen zo graag in een nieuw kabinet plaats nemen. Dat gaat wat worden straks als deze partijen anderen gaan verbieden het woord te voeren in de Tweede Kamer.  Ook van de VVD viel het zwaar tegen dat zij afgelopen week met de  coalitie meestemden. De “V” van vrijheid moeten we kennelijk niet al te  letterlijk nemen. STIP blijft trouw achter de andere partijen aanlopen  zonder zich af te vragen wat zij aan het doen zijn.   

Het is te hopen dat de coalitiepartijen nog eens goed kijken naar het  woord democratie en vooral naar de betekenis van vrijheid van spreken.  Het zou wel verstandig zijn om dat te doen, want niemand in onze stad  zit te wachten op politieke partijen die anderen gedwongen hun wil op wensen te leggen. Misschien moeten ze nog maar eens contact opnemen  met Femke Halsema. Zij legt het hen wel uit. (hoop ik)  Aad Meuleman

Dodenherdenking Jaffa

Dodenherdenking Jaffa   

Vrijheid.  Een lang recht pad. Wie weet waarheen? Aan de linker- en rechterkant  duizenden graven.  Ieder graf zijn eigen verhaal. Duizenden doden met allemaal één doel:  Vrijheid.