De juiste volgorde

mecanoo_delft_westvestHet initiatiefvoorstel over het niet bouwen van het Nieuwe Kantoor, dat de fracties van van Oort, Leefbaar Delft en Onafhankelijk Delft hebben ingediend, kan naar de mening van Stadsbelangen nog niet worden besproken. Er ontbreekt op dit moment nog belangrijke informatie.

In de gemeenteraadsvergadering van juni 2011 zijn twee aanvullende onderzoeken aangekondigd. Een extern onderzoek naar de onderbouwing van de cijfers bij het niet bouwen van het Nieuwe Kantoor (optie 4) en een onderzoek naar de exploitatiekosten. Dit laatste onderzoek wordt gedaan door en op verzoek van de fracties Stadsbelangen, VVD, ChristenUnie, SP en van Oort. Hiervoor hebben genoemde fracties de nodige onderzoeksvragen samengesteld, ambtelijke bijstand bij dit onderzoek gevraagd en gekregen.

De resultaten van deze onderzoeken worden medio september verwacht. Deze informatie is van belang bij de discussie over het initiatiefvoorstel en het inleidende verzoek voor een referendum. Daarom vindt Stadsbelangen het verstandig om het initiatiefvoorstel te bespreken tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 september 2011. Dan zal alle informatie bekend zijn.

De indieners stellen onder andere dat het noodzakelijk is om het voorstel in augustus te bespreken, omdat het organiseren en het houden van een referendum een aantal maanden in beslag neemt. Wanneer het voorstel later wordt besproken, dan zou het college de aanbestedingsprocedure in december mogelijk niet kunnen starten.

Het later organiseren van een referendum over dit onderwerp kan inderdaad als consequentie hebben, dat een eventuele aanbestedingsprocedure in december niet gestart kan worden. Dat zij dan zo en is vervelend. Maar uiteindelijk is het nog vervelender als er op basis van onvolledige informatie discussies plaatsvinden en beslissingen worden genomen. Daar is niemand bij gebaat.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Ongecontroleerd geld uitgeven

Femke Stolker (PvdA) heeft geen idee waar het over gaat. Bijzonder schokkend was het om in de raadsvergadering van 31 augustus jl. te moeten constateren dat het college, gesteund  door de coalitiepartijen, geld uitgeeft voor personeelslasten zonder zich af te vragen of het gevraagde budget klopt dan wel echt nodig is.  Het ging om een structureel bedrag van ruim € 700.000,–. De terechte kritische vragen van fractielid Wim de Koning over dit  gevraagde budget werden door wethouder Bolten als vervelend ervaren. Zij liet duidelijk merken dat zij blanco cheques aan haar  ambtenaren afgeeft zonder na te gaan of het gevraagde budget wel klopt. Dat geeft te denken voor een wethouder van financiën.   

Ook wenst Saskia Bolten geen uitleg aan onze fractie te geven als daarover kritische vragen worden gesteld. Zeker als een raadslid  terecht de vinger op de zere plek legt. Met het antwoord: “Ik hou mij  alleen bezig met de grote lijnen”, gaf de wethouder duidelijk blijk dat gevraagde budgetten door haar probleemloos worden geaccepteerd. Een zeer kwalijke zaak.   

Kwalijk was ook de opstelling van de fractievoorzitter van de grootste  partij (PvdA) in de raad Femke Stolker. Zij liet zien helemaal geen  verstand van zaken te hebben over deze problematiek, maar  probeerde zich wel met weinig intelligente opmerkingen te manifesteren.  Tevergeefs overigens. Een uitgavenpost van ruim € 700.000,– structureel kan je toch niet  zien als een detail. Toen Wim de Koning aangaf dat hij twijfels had over dit gevraagde budget, vroeg Femke Stolker of Wim de Koning zijn twijfels kon onderbouwen. Dat deed hij aan de hand van een voorbeeld en vervolgens beschuldigde Stolker Stadsbelangen dat wij ons met details bezighouden. Van een fractievoorzitter van de  grootste partij in de raad zou je toch meer intelligentie mogen  verwachten.   

Stadsbelangen trekt zich niets aan van de kritiek van wethouder Bolten  en Femke Stolker. Wij zullen gevraagde budgetten ten behoeve van  personeelslasten zeer kritisch blijven volgen en zullen bij twijfels het college daarover blijven bevragen. Fractie Stadsbelangen-Delft